Hlavní obsah

confidence [ˈkɒnfɪdəns]

Vyskytuje se v

no-confidence: vote of no-confidencehlasování o nedůvěře, i přen. vyslovení nedůvěry (hlasováním)

breach: práv. breach of confidencezneužití důvěry

instil: instil confidence in sbdodat (sebe)jistoty komu

level: mat. confidence levelúroveň spolehlivosti

vote: polit. vote of confidencehlasování o důvěře

důvěra: have confidence, confide in sbmít důvěru v koho

spolehlivost: confidence intervalstat. interval spolehlivosti

confidence: in confidencedůvěrně sdělit ap.