Hlavní obsah

confidence [ˈkɒnfɪdəns]

Vyskytuje se v

no-confidence: vote of no-confidencehlasování o nedůvěře, i přen. vyslovení nedůvěry (hlasováním)

breach: práv. breach of confidencezneužití důvěry

instil: instil confidence in sbdodat (sebe)jistoty komu

level: mat. confidence levelúroveň spolehlivosti

no-confidence: no-confidence motion against sbnávrh na (hlasování o) vyslovení nedůvěry komu

vote: polit. vote of confidencehlasování o důvěře

vote: polit. vote of no confidencehlasování o nedůvěře

vote: pass a vote of no confidenceodhlasovat vyslovení nedůvěry

důvěra: mít důvěru v kohohave confidence, confide in sb

spolehlivost: stat. interval spolehlivosticonfidence interval