Hlavní obsah

faith [feɪθ]

Podstatné jméno

  1. in sb/sth víra, (naprostá) důvěra v koho/cohave faith in sb/sthmít důvěru v koho/cohave faith in osfvěřit si, mít sebedůvěrupin one's faith in sb/sthvkládat důvěru v koho/co, bezmezně věřit komu/čemu
  2. náb.víra, náboženství, vyznání náboženské

Vyskytuje se v

break: break faith with sb/sthzradit koho/co, zpronevěřit se komu/čemu

blind: blind faith in sthslepá víra v co

thereof: faith or the lack thereofvíra či její nedostatek

leap of faith: take a leap of faithrisknout to, (nakonec) přijmout návrh ap. - i přes nejistotu

risknout: chance it, take a chance/risk/a leap of faith, naslepo take a shot in the darkrisknout to

víra: do sth in good faith that ...udělat co v dobré víře, že ...

slepý: blind faith in sb/sthslepá víra v koho/co

úmysl: in good faith, with good intentionv dobrém úmyslu

faith: break faith with sb/sthzradit koho/co, zpronevěřit se komu/čemu, nedodržet slib