Hlavní obsah

věřit

Nedokonavé sloveso

  1. (zprávě, slovu ap.) komu/čemu believe sb/sth, credit sth, trustNevěřím ti ani slovo.I don't believe you a single word.Pevně věřím, že...I firmly believe that..., It is my firm belief that..., (jsem přesvědčen) I'm confident that...
  2. (důvěřovat) komu trust, have confidence/faith in sbDá se mu věřit?Can he be trusted?
  3. (v Boha ap.) v co believe in sth(být věřící) be a believer

Vyskytuje se v

bůh: věřit v Bohabelieve in God

se, si: Věří si.He is self-confident.

oko: Nevěřil vlastním očím.He couldn't believe his eyes.