Hlavní obsah

trust [trʌst]

Podstatné jméno

  1. in sb důvěra, víra v koho
  2. práv.svěřenství, svěřenectví finanční opatřeníput sth in trustdát do svěřenectví, svěřit cotrust deedsvěřenecká listinatrust territoryporučenské/svěřenecké území spravované jiným státem ap.BrE, AusE National TrustNárodní památkový ústav na ochranu historických a přírodních památek
  3. fond správa cizích peněz
  4. trust (hospital) BrEstátní nemocnice se samostatnou správou
  5. ekon.trust

Vyskytuje se v

tried: tried and tested/trustedvyzkoušený, ověřený, osvědčený způsob, metoda ap.

account: trust(ee) account, savings account trustsvěřenecký účet

betrayal: betrayal of trustzklamání důvěry

breach: práv. breach of trustporušení/zneužití/zklamání důvěry, zpronevěra svěřeného majetku správcem majetku

charitable: charitable trust(veřejná) dobročinná nadace, obecně prospěšná společnost

deed: trust/title deed(s)svěřenecká/nabývací listina

put: put one's trust in sb/sthvkládat důvěru v koho, důvěřovat, věřit komu/čemu

repose: repose one's trust in sbvkládat/vložit svoji důvěru v koho

betray: betray sb's trustzklamat čí důvěru

oneself: One can trust only oneself.Člověk může věřit jen sám sobě.