Hlavní obsah

commit [kəˈmɪt]

Sloveso-tt-

  1. sth spáchat co, dopustit se čeho zločinu, hříchu ap.
  2. sth to sth vyčlenit, poskytnout, vyhradit co k čemucommit troopsnasadit jednotky do boje
  3. svěřit do opatrování
  4. osf to sth zavázat se k čemu k určitému způsobu života ap., vázat se na koho, zaslíbit se komu
  5. osf on sth vyjádřit (se) k čemu, zaujmout stanovisko k čemu
  6. umístit do ústavu ap.commit sb to prison/hospitaluvěznit/hospitalizovat kohocommit sb to custodyuvalit vazbu na koho, vzít koho do vazby
  7. be committed for trial BrEbýt postaven před soud

Vyskytuje se v

custody: commit sb to custody, put sb in custodyuvalit vazbu na koho

memory: commit sth to memoryzapamatovat si co nazpaměť

suicide: commit suicidespáchat sebevraždu

trial: be committed for trialbýt postaven před soud kdo

chyba: udělat chybusplést se make a mistake, šlápnout vedle go wrong, dopustit se omylu commit a fault

přísahat: práv. křivě přísahatcommit perjury, perjure osf

sebevražda: spáchat sebevražducommit suicide, zabít se kill osf

skoncovat: skoncovat se životemcommit suicide, hovor. end it all, hovor. do away with osf

trestný: spáchat trestný čincommit a crime/an offence

uvalit: práv. uvalit na koho vazbucommit sb to/take sb into/put sb in custody

hrob: být uložen do hrobu kohobe committed to the grave

hřích: páchat hříchycommit sins

spáchat: spáchat sebevražducommit suicide

zrada: dopustit se zradycommit treason, na kom betray sb