Hlavní obsah

commit [kəˈmɪt]

Sloveso-tt-

  1. sth spáchat co, dopustit se čeho zločinu, hříchu ap.
  2. sth to sth vyčlenit, poskytnout, vyhradit co k čemucommit troopsnasadit jednotky do boje
  3. svěřit do opatrování
  4. osf to sth zavázat se k čemu k určitému způsobu života ap., vázat se na koho, zaslíbit se komu
  5. osf on sth vyjádřit (se) k čemu, zaujmout stanovisko k čemu
  6. umístit do ústavu ap.commit sb to prison/hospitaluvěznit/hospitalizovat kohocommit sb to custodyuvalit vazbu na koho, vzít koho do vazby
  7. be committed for trial BrEbýt postaven před soud

Vyskytuje se v

custody: commit sb to custody, put sb in custodyuvalit vazbu na koho

suicide: commit suicidespáchat sebevraždu

trial: be committed for trialbýt postaven před soud kdo

memory: commit sth to memoryzapamatovat si co nazpaměť

chyba: splést se make a mistake, šlápnout vedle go wrong, dopustit se omylu commit a faultudělat chybu

přísahat: commit perjury, perjure osf, lie under oathpráv. křivě přísahat

sebevražda: commit suicide, zabít se kill osfspáchat sebevraždu

skoncovat: commit suicide, hovor. end it all, hovor. do away with osfskoncovat se životem

trestný: commit a crime/an offencespáchat trestný čin

uvalit: commit sb to/take sb into/put sb in custodypráv. uvalit na koho vazbu

hrob: be committed to the gravebýt uložen do hrobu koho

hřích: commit sinspáchat hříchy

spáchat: commit suicidespáchat sebevraždu

zrada: commit treason, na kom betray sbdopustit se zrady

commit: commit troopsnasadit jednotky do boje