Hlavní obsah

chyba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (omyl) mistake(nesprávnost) error(zavinění) fault(hloupá) blunderUdělal jsi chybu.You made a mistake.Čí je to chyba?Whose fault is it?, Who's to blame?moje chybamy fault, AmE, hovor. my badpravopisná chybaspelling mistake, misspelling, incorrect spellingudělat chybu(splést se) make a mistake, (šlápnout vedle) go wrong, (dopustit se omylu) commit a fault
  2. (závada) flaw(kaz) defect

Vyskytuje se v

hrubý: hrubá chybagross error, serious mistake

pravopisný: pravopisná chybaspelling mistake

školácký: školácké chybybeginner's/elementary mistakes

udělat: udělat chybumake a mistake, go wrong, put a foot wrong

vychytat: vychytat chyby kde v systému ap.debug sth, doladit fine-tune sth, troubleshoot sth

výpočetní: výpočetní chybacomputational error

nadělat: Nadělal spoustu chyb.He made a lot of mistakes.

narazit: Narazil jsem na dvě chyby.I came across two errors.

nasekat: nasekat spoustu chybmake many mistakes

uznat: uznat (svou) chybuadmit one's mistake

věcný: věcná chybafactual error

výpočet: chyba ve výpočtucalculation error

clerical: clerical erroradministrativní chyba

computational: computational errorvýpočetní chyba

err: err gravelyudělat hrubou chybu

error: make an errorudělat chybu

error: výp. error reporthlášení chyby, chybová hláška

error: factual errorfaktická chyba

error: error of factfaktická chyba

instrumental: instrumental errorschyby měřících přístrojů

make: make a mistakeudělat chybu

margin: margin for errortolerance chyby, možná odchylka

message: výp. error messagehlášení chyby, chybová hláška

mistake: spelling mistakespravopisné chyby

pick: pick a hole in sthudělat díru v čem hl. prstem či nehty, přen. najít chybu na čem

printer: printer's errortisková chyba

spelling: spelling mistakechybný pravopis, pravopisná chyba

technical: práv. technical errorformální chyba

check: Check the text for errors.Zkontrolujte, zda nejsou v textu chyby.

error: admit one's errorpřiznat svou chybu

mine: It was his fault, not mine.Byla to jeho chyba, ne moje.

theirs: It was his fault, not theirs.Byla to jeho chyba, ne jejich.

whose: Whose fault is it?Čí to je chyba?

bitten: once bitten, twice shykdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učí

find: find fault with sb/sthkritizovat koho/co, peskovat co, hledat chyby na kom/čem