Hlavní obsah

chyba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (omyl) mistake(nesprávnost) error(zavinění) fault(hloupá) blunderUdělal jsi chybu.You made a mistake.Čí je to chyba?Whose fault is it?, Who's to blame?moje chybamy fault, AmE, hovor. my badpravopisná chybaspelling mistake, misspelling, incorrect spellingudělat chybu(splést se) make a mistake, (šlápnout vedle) go wrong, (dopustit se omylu) commit a fault
  2. (závada) flaw(kaz) defect

Vyskytuje se v

hrubý: hrubá chybagross error, serious mistake

pravopisný: pravopisná chybaspelling mistake

školácký: školácké chybybeginner's/elementary mistakes

udělat: udělat chybumake a mistake, go wrong, put a foot wrong, fault, blunder, přen. stumble, trip, z nepozornosti nod

vychytat: vychytat chyby kde v systému ap.debug sth, doladit fine-tune sth, troubleshoot sth

výpočetní: výpočetní chybacomputational error

nadělat: Nadělal spoustu chyb.He made a lot of mistakes.

narazit: Narazil jsem na dvě chyby.I came across two errors.

nasekat: nasekat spoustu chybmake many mistakes

uznat: uznat (svou) chybuadmit one's mistake

věcný: věcná chybafactual error

výpočet: chyba ve výpočtucalculation error

clerical: administrativní chybaclerical error

computational: výpočetní chybacomputational error

err: udělat hrubou chybuerr gravely

error: udělat chybu, dopustit se chybymake an error

instrumental: chyby měřících přístrojůinstrumental errors

make: udělat chybumake a mistake

margin: tolerance chyby, možná odchylka, možná chybamargin for error

message: hlášení chyby, chybová hláškavýp. error message

mistake: pravopisné chybyspelling mistakes

printer: tisková chybaprinter's error

spelling: chybný pravopis, pravopisná chyba, chyba v pravopisuspelling mistake

technical: formální chybapráv. technical error

check: Zkontrolujte, zda nejsou v textu chyby.Check the text for errors.

mine: Byla to jeho chyba, ne moje.It was his fault, not mine.

theirs: Byla to jeho chyba, ne jejich.It was his fault, not theirs.

whose: Čí to je chyba?Whose fault is it?

bitten: kdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učíonce bitten, twice shy

find: kritizovat koho/co, peskovat co, hledat chyby na kom/čemfind fault with sb/sth

chyba: pravopisná chybaspelling mistake, misspelling, incorrect spelling