Hlavní obsah

chyba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (omyl) mistake(nesprávnost) error(zavinění) fault(hloupá) blunderUdělal jsi chybu.You made a mistake.Čí je to chyba?Whose fault is it?, Who's to blame?moje chybamy fault, AmE, hovor. my badpravopisná chybaspelling mistake, misspelling, incorrect spellingudělat chybu(splést se) make a mistake, (šlápnout vedle) go wrong, (dopustit se omylu) commit a fault
  2. (závada) flaw(kaz) defect

Vyskytuje se v

hrubý: hrubá chybagross error, serious mistake

pravopisný: pravopisná chybaspelling mistake

školácký: školácké chybybeginner's/elementary mistakes

udělat: udělat chybumake a mistake, go wrong, put a foot wrong

vychytat: vychytat chyby kde v systému ap.debug sth, doladit fine-tune sth, troubleshoot sth

výpočetní: výpočetní chybacomputational error

nadělat: Nadělal spoustu chyb.He made a lot of mistakes.

narazit: Narazil jsem na dvě chyby.I came across two errors.

nasekat: nasekat spoustu chybmake many mistakes

uznat: uznat (svou) chybuadmit one's mistake

věcný: věcná chybafactual error

výpočet: chyba ve výpočtucalculation error