Hlavní obsah

fault [fɔːlt]

Fráze

  1. be at fault být na vině, moci za to, nést vinuparty at faultviník (nehody)

Vyskytuje se v

develop: develop a faultpřestat správně fungovat, začít zlobit, mít závadu přístroj ap.

develop: The machine developed a fault.Na stroji se objevila/vyskytla závada.

mine: It was his fault, not mine.Byla to jeho chyba, ne moje.

theirs: It was his fault, not theirs.Byla to jeho chyba, ne jejich.

whose: Whose fault is it?Čí to je chyba?

find: find fault with sb/sthkritizovat koho/co, peskovat co, hledat chyby na kom/čem