Hlavní obsah

error [ˈerə]

Podstatné jméno

  1. chyba, omyladmit one's errorpřiznat svou chybumake an errorudělat chybu, dopustit se chybymethod of trial and errormetoda pokusu a omylutyping errorpřeklepvýp. error reporthlášení chyby, chybová hláškafactual errorfaktická chyba
  2. práv.pochybení

Vyskytuje se v

literal: literal (error)tisková chyba v novinách ap.

trial: by trial and errormetodou pokusů a omylů, zkusmo, experimentální metodou

clerical: clerical erroradministrativní chyba

computational: computational errorvýpočetní chyba

instrumental: instrumental errorschyby měřících přístrojů

judgment: error of judgmentchybný úsudek

judicial: judicial errorpochybení soudu, justiční omyl

learning: trial-and-error learningučení metodou pokusu a omylu

margin: margin for errortolerance chyby, možná odchylka, možná chyba

message: výp. error messagehlášení chyby, chybová hláška

printer: printer's errortisková chyba

refraction: med. refraction errorrefrakční vada

technical: práv. technical errorformální chyba

trifling: trifling errordrobná chybička

typing: typing errorpřeklep při psaní na klávesnici ap.

check: Check the text for errors.Zkontrolujte, zda nejsou v textu chyby.

hrubý: gross error, serious mistakehrubá chyba

justiční: miscarriage of justice, pochybení soudu judicial errorjustiční omyl

nedopatření: omylem by mistake, nešťastnou náhodou by accident, z nepozornosti by oversight, kvůli chybě in error, bezděčně inadvertentlynedopatřením

selhání: human error/failureselhání lidského faktoru

výpočetní: computational errorvýpočetní chyba

narazit: I came across two errors.Narazil jsem na dvě chyby.

věcný: factual errorvěcná chyba

výpočet: calculation errorchyba ve výpočtu

error: do sth in errorudělat co omylem