Hlavní obsah

error [ˈerə]

Podstatné jméno

  1. chyba, omyladmit one's errorpřiznat svou chybumake an errorudělat chybumethod of trial and errormetoda pokusu a omylutyping errorpřeklepvýp. error reporthlášení chyby, chybová hláškafactual errorfaktická chybaerror of factfaktická chyba
  2. práv.pochybení

Vyskytuje se v

literal: literal (error)tisková chyba v novinách ap.

trial: by trial and errormetodou pokusů a omylů, zkusmo, experimentální metodou

clerical: clerical erroradministrativní chyba

computational: computational errorvýpočetní chyba

instrumental: instrumental errorschyby měřících přístrojů

judgment: error of judgmentchybný úsudek

judicial: judicial errorpochybení soudu, justiční omyl

learning: trial-and-error learningučení metodou pokusu a omylu

margin: margin for errortolerance chyby, možná odchylka

message: výp. error messagehlášení chyby, chybová hláška

printer: printer's errortisková chyba

refraction: med. refraction errorrefrakční vada

technical: práv. technical errorformální chyba

trifling: trifling errordrobná chybička

typing: typing errorpřeklep při psaní na klávesnici ap.

check: Check the text for errors.Zkontrolujte, zda nejsou v textu chyby.

hrubý: hrubá chybagross error, serious mistake

justiční: justiční omylmiscarriage of justice, pochybení soudu judicial error

nedopatření: nedopatřenímomylem by mistake, nešťastnou náhodou by accident, z nepozornosti by oversight, kvůli chybě in error, bezděčně inadvertently

selhání: selhání lidského faktoruhuman error/failure

výpočetní: výpočetní chybacomputational error

narazit: Narazil jsem na dvě chyby.I came across two errors.

věcný: věcná chybafactual error

výpočet: chyba ve výpočtucalculation error