Hlavní obsah

fault [fɔːlt]

Fráze

  1. be at fault být na vině, moci za to, nést vinuparty at faultviník (nehody)

Vyskytuje se v

develop: develop a faultpřestat správně fungovat, začít zlobit, mít závadu přístroj ap.

develop: The machine developed a fault.Na stroji se objevila/vyskytla závada.

mine: It was his fault, not mine.Byla to jeho chyba, ne moje.

theirs: It was his fault, not theirs.Byla to jeho chyba, ne jejich.

whose: Whose fault is it?Čí to je chyba?

find: find fault with sb/sthkritizovat koho/co, peskovat co, hledat chyby na kom/čem

: až moc, až příliš jakýsth to a fault, way too sth

chyba: udělat chybusplést se make a mistake, šlápnout vedle go wrong, dopustit se omylu commit a fault

vina: být na viněbe to blame, be at fault

viník: viník nehodyřidič driver at fault, i chodec ap. party at fault

vinou: vlastní vinouthrough one's own fault

vinou: nikoli vlastní vinouthrough no fault of one's own

čí: Čí je to vina?Whose fault is it?

chyba: Čí je to chyba?Whose fault is it?, Who's to blame?

chyba: moje chybamy fault, AmE, hovor. my bad

moct: Kdo za to může?Who's to blame for it?, Whose fault is it?

moct: Já za to nemůžu.It's not my fault., I am not to blame for it.

tebou: To není tebou.It's not you(r fault).

vina: To není moje vina.It's not my fault.

viník: Kdo je viníkem?Who is to blame (for it)?, i u nehody ap. Who is at fault?, čí je to chyba? Whose fault is it?

vlastní: ne vlastní vinouthrough no fault of one's own