Hlavní obsah

čí

Zájmeno

  • whoseČí je to vina?Whose fault is it?

Vyskytuje se v

ten, ta, to: čím - tímpři srovnání ap. the... the...

dlouho: čím déle, tím lépethe longer the better

hůř: čím dál hůřeworse and worse

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

větší: čím dál většíbigger and bigger

víc: čím dál tím vícmore and more

čí: Čí je to vina?Whose fault is it?

dřív: Čím dřív, tím lépe.The sooner the better.

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

chyba: Čí je to chyba?Whose fault is it?, Who's to blame?

posloužit: Čím vám mohu posloužit?(How) can I help you?

přemýšlet: Nad čím přemýšlíš?What are you thinking about?

vina: Čí je to vina?Who is to blame?

začít: Čím začneme?What shall we start with?

živit se: Čím se živíš?What do you do for a living?

dál: čím dál vícemore and more

better: čím dřív, tím lípthe sooner the better

show: mít nějaký viditelný výsledek úsilí ap., mít se čím pochlubit prací ap.have something to show for it

and: víc a víc, čím dál vícmore and more

blame: Čí je to vina?, Kdo za to může?Who is to blame?

do: Čím je tvůj otec?What does your father do?

quick: čím rychleji, tím lépehovor. the quicker the better

the: Čím dříve, tím lépe.The sooner, the better.

whose: Čí to je chyba?Whose fault is it?

bad: od desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.from bad to worse

co: čím - tímstupňování the ... the ...