Hlavní obsah

čí

Zájmeno

  • whoseČí je to vina?Whose fault is it?

Vyskytuje se v

co: čím - tímstupňování the ... the ...

ten, ta, to: čím - tímpři srovnání ap. the... the...

co: čím dál vícemore and more, increasingly

co: čím více, tím lépethe more the better

dlouho: čím déle, tím lépethe longer the better

hůř: čím dál hůřeworse and worse

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

ten, ta, to: čím dál tím vícemore and more, s adjektivem též increasingly

větší: čím dál většíbigger and bigger

víc: čím dál tím vícmore and more

dřív: Čím dřív, tím lépe.The sooner the better.

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

chyba: Čí je to chyba?Whose fault is it?, Who's to blame?

posloužit: Čím vám mohu posloužit?(How) can I help you?

přemýšlet: Nad čím přemýšlíš?What are you thinking about?

ten, ta, to: čím dřív, tím lépethe sooner the better

vina: Čí je to vina?Who is to blame?

vysvětlovat si: Čím si to vysvětlujete?Why do you think is that?, Why do you think that's the case?

začít: Čím začneme?What shall we start with?

živit se: Čím se živíš?What do you do for a living?

dál: čím dál vícemore and more

better: the sooner the betterčím dřív, tím líp

show: have something to show for itmít nějaký viditelný výsledek úsilí ap., mít se čím pochlubit prací ap.

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

blame: Who is to blame?Čí je to vina?, Kdo za to může?

do: What does your father do?Čím je tvůj otec?

quick: hovor. the quicker the betterčím rychleji, tím lépe

the: The sooner, the better.Čím dříve, tím lépe.

whose: Whose fault is it?Čí to je chyba?

bad: from bad to worseod desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.