Hlavní obsah

blame [bleɪm]

Sloveso

  1. sb for sth vinit, obviňovat koho z čeho, dávat vinu komu za coDon't blame yourself for it.Neobviňuj se z toho., Nevyčítej si to.
  2. sth on sb svést co na koho, vinit koho z čeho
  3. not blame sb for sth nemít komu co za zlé, nevyčítat komu co chápat něčí chování ap.

Podstatné jméno

  • for sth vina, provinění, odpovědnost za coput the blame on sbsvést to, svalit vinu na koho, vinit kohoblame gamevzájemné obviňování shazování viny jeden na druhého ap.

Vyskytuje se v

impute: impute blame to sbdávat vinu komu za co, obviňovat, nařknout koho z čeho

lay: lay the blame on sbsvést vinu na koho

place: place blame on sbvinit koho, svalovat vinu na koho, dávat vinu komu

take: take the blamevzít na sebe vinu

mít: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

svalit: svalit vinu na kohoput/lay/pin the blame on sb

svědomí: mít na svědomí cohave sth on one's conscience, moci za be to blame for sth

vina: být na viněbe to blame, be at fault

vyčítat: vyčítat si coreproach, blame osf for sth

zlé: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

chyba: Čí je to chyba?Whose fault is it?, Who's to blame?

moct: Kdo za to může?Who's to blame for it?, Whose fault is it?

moct: Já za to nemůžu.It's not my fault., I am not to blame for it.

svést: Svedli to na něj.They put the blame on him.

vina: Čí je to vina?Who is to blame?

viník: Kdo je viníkem?Who is to blame (for it)?, i u nehody ap. Who is at fault?, čí je to chyba? Whose fault is it?