Hlavní obsah

vina

Podstatné jméno, rod ženský

  • guilt, blame(chyba) fault(zavinění) form. culpabilitypocit vinysense/feeling of guiltČí je to vina?Who is to blame?To není moje vina.It's not my fault.být na viněbe to blame, be at faultbýt bez vinybe blameless

Vyskytuje se v

nevina: prokázat čí nevinuprove sb's innocence

přiznání: práv. přiznání viny před soudemguilty plea

přiznat: práv. přiznat vinu u souduplead guilty to/of sth

svalit: svalit vinu na kohoput/lay/pin the blame on sb

vinou: vlastní vinouthrough one's own fault

zprostit: zprostit koho viny soudněacquit, clear sb of sth, absolve sb

zproštění: práv. zproštění vinyacquittal, odpuštění absolution

čí: Čí je to vina?Whose fault is it?

popírat: práv. popírat svou vinuplead not guilty

vlastní: ne vlastní vinouthrough no fault of one's own

absolution: odpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešenígive/grant sb absolution

act: dělat nevinného, předstírat nevinuact the innocent

circumstance: shodou okolností, náhodou, ne vlastní vinouby circumstance

collective: kolektivní vinacollective guilt

complicit: mít svoji vinu na čembe complicit in sth

fault: vinou, zaviněním kohothrough the fault of sb

guilty: vzbudit v kom pocit vinymake sb feel guilty

impute: dávat vinu komu za co, obviňovat, nařknout koho z čehoimpute blame to sb

innocence: dokázat svou nevinuprove one's innocence

lay: svést vinu na koholay the blame on sb

place: vinit koho, svalovat vinu na kohoplace blame on sb

plea: doznání viny/popření vinypráv. plea of guilty/not guilty

responsible: činit koho zodpovědným za co,klást co komu za vinuhold sb responsible for sth

snuggle: (při)tulit se, (při)tisknout se, (při)vinout se ke komu, k čemusnuggle (close)/up to sb, against sth

take: vzít na sebe vinutake the blame

verdict: výrok o vině, odsuzující výrokverdict of guilty

blame: svést to, svalit vinu na koho, vinit kohoput the blame on sb

plead: přiznat vinu, cítit se vinným u souduplead guilty to/of sth

wind: Řeka se vine mezi kopci.The river winds among the hills.

vina: být na viněbe to blame, be at fault