Hlavní obsah

přiznat

Dokonavé sloveso

  1. (netajit ap.) co confess to sthform. acknowledge sth(oznámit úřadům) declare, report sthMusím přiznat, že ...I must confess that ...práv. přiznat vinu u souduplead guilty to/of sth
  2. (připustit fakt) co admit(otevřeně) avow(nerad) concede sth(něčí vlastnost ap.) hand it to sb(status ap.) recognize
  3. (přisoudit) co komu award(schválením) grant(soudně též) adjudge(na základě požadavku) concede sth to sb

Vyskytuje se v

donutit: They frightened him into confessing.Výhrůžkami ho donutili, aby se přiznal.

přiznat se: To tell the truth..., To be frank...Abych se přiznal... řekl pravdu

guilty: plead guilty to/of sthpřiznat svoji vinu za co před soudem

return: make returns of sth to sbpodat přiznání k dani, přiznat co v daňovém přiznání

right: do sb rightpřiznat práva komu, učinit komu po právu

confessed: a confessed murderervrah, jenž se sám přiznal

error: admit one's errorpřiznat svou chybu

plead: plead guilty to/of sthpřiznat vinu, cítit se vinným u soudu

přiznat: plead guilty to/of sthpráv. přiznat vinu u soudu

svést: They put the blame on him.Svedli to na něj.

lay: lay the blame on sbsvést vinu na koho

lead: lead sb astraypřen. svést koho na scestí

blame: put the blame on sbsvést to, svalit vinu na koho, vinit koho