Hlavní obsah

rozeznat

Vyskytuje se v

apart: Jejich dvojčata od sebe nerozeznám.I can't tell their twins apart.

tell apart: Nikdy je od sebe nemůžu rozeznat.I can never tell them apart.

rozeznat: Nemohl je od sebe rozeznat.He couldn't tell them apart.