Hlavní obsah

apart [əˈpɑːt]

Příslovce

  1. from sb/sth stranou, kousek (dál) od koho/čehoHe stood some distance apart.Stál kousek stranou.
  2. (směrem) od sebe, jeden od druhého pohybovat se ap.
  3. odloučeně, odděleně, každý zvlášť ne pohromadělive apartbydlet odděleně rodiče ap.stand with one's legs apartstát s nohama od sebe
  4. na kousky, na částitake sth apartrozebrat, rozložit co na částicome apartrozpadnout se na částifall apartrozpadnout se vztah, organizace ap.tear sth apartroztrhnout, přen. rozbít co vztah ap.case apartzvláštní případ, výjimka
  5. sb/sth aparts výjimkou koho/čeho

Předložka

  1. apart from sb/sth až na koho/co, kromě koho/čeho, mimo koho/coThe bus was empty apart from the driver.Až na řidiče byl autobus prázdný.apart from the fact that ...až na to, že... omezující okolnost
  2. apart from sth vedle čeho, nehledě, bez ohledu na co

Vyskytuje se v

fall apart: sypat se, být na zhroucení, být na prášky z čehobe falling apart

rip apart: roznést na kopytech, znemožnit koho ústně, kritikourip sb apart

take apart: dát co proto komutake sb apart

tear apart: zdrtit koho, rvát srdce komutear sb apart

world: naprosto odlišný, na hony vzdálený dva názory ap., nebe a dudyworlds apart

break: rozpadnout se, rozštěpit se, rozložit se celekbreak apart

burst: rozletět se, rozskočit se vnitřním tlakem ap.burst apart

fact: kromě toho, žeapart from the fact that

wide: daleko od sebe dvě věciwide apart

tell apart: Nikdy je od sebe nemůžu rozeznat.I can never tell them apart.

od, ode: od sebe subjekty, i pohybapart

rozdílný: zcela rozdílnýtotally different, přen. worlds apart

stranou: žerty stranoujoking aside/apart

rozeznat: Nemohl je od sebe rozeznat.He couldn't tell them apart.

sebe: (daleko) od sebe dvě části ap.far apart

žert: žerty stranou(all) joking/jokes aside, joking apart

apart: až na koho/co, kromě koho/čeho, mimo koho/coapart from sb/sth