Hlavní obsah

apart [əˈpɑːt]

Příslovce

  1. from sb/sth stranou, kousek (dál) od koho/čehoHe stood some distance apart.Stál kousek stranou.
  2. (směrem) od sebe, jeden od druhého pohybovat se ap.
  3. odloučeně, odděleně, každý zvlášť ne pohromadělive apartbydlet odděleně rodiče ap.stand with one's legs apartstát s nohama od sebe
  4. na kousky, na částitake sth apartrozebrat, rozložit co na částicome apartrozpadnout se na částifall apartrozpadnout se vztah, organizace ap.tear sth apartroztrhnout, přen. rozbít co vztah ap.case apartzvláštní případ, výjimka
  5. sb/sth aparts výjimkou koho/čeho

Předložka

  1. apart from sb/sth až na koho/co, kromě koho/čeho, mimo koho/coThe bus was empty apart from the driver.Až na řidiče byl autobus prázdný.apart from the fact that ...až na to, že... omezující okolnost
  2. apart from sth vedle čeho, nehledě, bez ohledu na co

Vyskytuje se v

fall apart: be falling apartsypat se, být na zhroucení, být na prášky z čeho

rip apart: rip sb apartroznést na kopytech, znemožnit koho ústně, kritikou

take apart: take sb apartdát co proto komu

tear apart: tear sb apartzdrtit koho, rvát srdce komu

world: worlds apartnaprosto odlišný, na hony vzdálený dva názory ap., nebe a dudy

break: break apartrozpadnout se, rozštěpit se, rozložit se celek

burst: burst apartrozletět se, rozskočit se vnitřním tlakem ap.

fact: apart from the fact thatkromě toho, že

wide: wide apartdaleko od sebe dvě věci

tell apart: I can never tell them apart.Nikdy je od sebe nemůžu rozeznat.