Hlavní obsah

world [wɜːld]

Podstatné jméno

 1. svět, země(koule) planetaall over the worldpo celém světě
 2. the Arab worldarabský svět
 3. this worldtento životthe next worldpříští život
 4. říše zvířat ap.

Přídavné jméno

 1. světový významempolit. world powersvětová mocnost/velmoc
 2. world languagesvětový jazyk

Fráze

 1. worlds apart naprosto odlišný, na hony vzdálený dva názory ap., nebe a dudy
 2. the best of both worlds to nejlepší z obojího jen klady a žádné zápory ze dvou či více věcí
 3. a world of difference between sth and sth propastný rozdíl mezi čím a čím
 4. (not) for the world za nic na světě, ani za nic
 5. hovor.do sb the world of good udělat moc dobře, moc prospět komu spánek ap.
 6. in the world na (celém) světě, vůbec při zdůraznění
 7. in the world proboha, sakra zdůraznění otázky při překvapení ap.
 8. a (wo)man of the world světaznalý člověk kterého nic nepřekvapí

Vyskytuje se v

world: worlds apartnaprosto odlišný, na hony vzdálený dva názory ap., nebe a dudy

bring: bring sb into the worldpřivést na svět koho dítě

champion: world championmistr světa

cruise: world cruiseplavba kolem světa

holder: (world) record holderdržitel (světového) rekordu

language: world languagesvětový jazyk

make-believe: live in a make-believe worldžít v iluzi, něco si namlouvat, jen předstírat sám před sebou

monkey: zool. New World Monkeysploskonosí taxon. oddělení

order: world ordersvětové uspořádání politické

physical: physical worldreálný svět

service: BBC World Servicezahraniční vysílání BBC

tour: a round-the-world tourcesta kolem světa

underdeveloped: underdeveloped worldrozvojový svět

weary: world-wearyunavený životem

wonder: Seven Wonders of the Worldsedm divů světa

world war: World War I/IIprvní/druhá světová válka

be: something that was to change the worldněco, co mělo změnit svět

over: people from all over the worldlidé z celého světa

round: all round the worldpo celém světě, všude po světě

throughout: throughout the worldpo celém světě

dotáhnout: make it in the world, go far, prosadit se get onněkam to dotáhnout

kolčava: (Old World) least weasel(lasice) kolčava

kolem: round-the-world tourcesta kolem světa

mistr: World champion, přen. suverén ap. cock of the walk, the big man in the town, the greatest, slang. iron. hot shitmistr světa

mistrovství: World Championship, fotbalové, ragbyové World Cupmistrovství světa

okolní: the outside worldokolní svět

pohár: World Cupsvětový pohár

první: World War I, the first world war, zkr. WWIprvní světová válka

pupek: navel of the worldpupek světa

rozdílný: totally different, přen. worlds apartzcela rozdílný

svět: all around/over the worldna/po celém světě

světový: world record/championship/cupsport. světový rekord/šampionát/pohár

udělat: do sb good, hovor. velmi do sb the world of goodudělat komu dobře

válka: the First/Second World War, World War I/IIhist. první/druhá světová válka

všude: all round the world, the world over, in the whole worldvšude na světě

vůle: even with the best will in the worldani při nejlepší vůli

zpráva: home/world newszprávy z domova/ze světa

celý: worldwide, all around the worldpo celém světě

cestovat: travel round the worldcestovat kolem světa

hluboký: the world's deepest lakenejhlubší jezero na světě

odříznout: cut off from the rest of the worldodříznout od světa

po: throughout/all over/all around the worldpo celém světě

přivést: bring a child into the worldpřivést dítě na svět žena i porodník

říše: animal worldříše zvířat

starý: the oldest man in the worldnejstarší člověk na světě

světově: world-famoussvětově známý

vzniknout: When did the world come into existence?Kdy vznikl svět?

růžový: look at the world through rose-coloured glassesdívat se na svět růžovými brýlemi

vědět: He is unconscious., hovor. He is dead to the world.Neví o sobě.

vládnout: Money makes the world go round., Money talks.Peníze vládnou světu.

zabitý: sleep like a log, hovor. be dead to the worldspát jako zabitý

zařezaný: sleep like a log, be dead to the worldspát jako zařezaný