Hlavní obsah

vůle

Vyskytuje se v

boží: boží vůlewill of God, řízení prozřetelnosti divine guidance

poslední: poslední vůle(last) will, testament

síla: síla vůlestrength of will, willpower

silný: silná vůlestrong will

pevný: pevná vůlestrong will

projev: jako projev dobré vůleas a token of goodwill

vnutit: vnutit komu svou vůliimpose one's will on sb

výraz: jako výraz dobré vůleas an expression/a token of goodwill

choice: dělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebedo sth by one's own choice

free: vůle pohybu mechanické součástky, přen. volnost, svoboda míra svobody jednání ap.free play

grace: z boží vůle králking by the grace of God

piston: vůle pístupiston clearance

strength: síla vůlestrength of will

will: ztratit vůli žítlose one's will to live

vůle: poslední vůlelast will (and testament)