Hlavní obsah

choice [tʃɔɪs]

Podstatné jméno

  • výběr, volba barev ap.It's your choice.Volba je na tobě.Take your choice.Vyber si.do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

Vyskytuje se v

spoil: mít bohatý výběrbe spoilt for choice

pro-choice: hnutí za legalizaci potratůpro-choice movement

test: test na A B C, test s výběrem možnostímultiple choice test

unhappy: nešťastná volbaan unhappy choice

other: Není jiná možnost než ...There is no other choice than ...

dát: dát komu na vybranou z čehogive sb a choice of sth

dle: dle vlastního výběruof one's own choice

nahodilý: nahodilý výběrrandom choice

povolání: volba povoláníchoice of career

volba: volba povoláníchoice of career

volenka: (dámská) volenkaladies' choice/privilege

výběr: test s výběrem možnostímultiple-choice test

vybraná: nemít na vybranouhave no other choice/option

bohatý: bohatý výběrwide choice

jinak: Nemohu jinak, než ...I have no choice but ...

možnost: Nebyla jiná možnost.There was no other way., We had no other choice.

nezbývat: Nezbývá mi než odejít.I have no choice but to leave.

správně: správně si vybratmake the right choice

svobodný: svobodná volbafree choice

široký: široký výběr čehowide choice of sth

zbývat: Nezbývá (nám) než...There is no other way but to..., We have no other choice but...

zvolit: Zvolte si sami.Make your (own) choice.

choice: nemít jinou možnost, než ...have no choice but ...