Hlavní obsah

rozhodnutí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (rozsouzení) decisionučinit rozhodnutímake a decision
  2. (určení, stanovení) decision(výnosem autority) ruling, decree

Vyskytuje se v

činit: činit rozhodnutímake decisions

odluka: rozhodnutí o odluce (manželů)separation order

správní: správní řízení/rozhodnutíadministrative procedure/decision

jinak: Rozhodl jsem se jinak.I've changed my mind.

konečný: konečné rozhodnutífinal decision, přen. definitive verdict

moct: Mohli by se rozhodnout ...They might decide to ...

nakonec: Nakonec se rozhodl jinak.At last he thought better of it.

nechat: Rozhodla se nechat školy.She decided to quit school.

předběžný: předběžné rozhodnutíprovisional decision

předcházet: Co předcházelo tomuto rozhodnutí?What preceded this decision?

rozhodnout se: Rozhodl se odejít.He decided to leave.

rozhodnout se: Rozhodli jste se?Have you decided?

rozhodnout se: Rozhodl se je zachránit.He determined to rescue them.

společný: společné rozhodnutíjoint/collective decision

správný: udělat správné rozhodnutímake the right decision

vítat: vítat rozhodnutíwelcome the decision

affiliation: práv. affiliation ordersoudní rozhodnutí o placení výživného

ambivalent: be ambivalent about sthnemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čeho

call: tough calltěžké rozhodnutí

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

consent: consent decreerozhodnutí o soudním smíru

decide: decide against (doing) sthrozhodnout se neudělat co

decide: decide against sbrozhodnout v neprospěch koho soud ap.

decide: decide for/in favour of sbrozhodnout ve prospěch koho soud ap.

decision: take a decisionpřijmout rozhodnutí

give: práv. give a rulingvydat (soudní) rozhodnutí

make: make a decisionrozhodnout (se), učinit rozhodnutí

option: at the option of sb(po)dle rozhodnutí koho, podle toho, jak chce kdo

plaintiff: find for the plaintiffrozhodnout ve prospěch žalobce

undecided: undecided votersdosud nerozhodnutí voliči

zoning: zoning permitúzemní rozhodnutí

decide: Have you decided?Rozhodl ses?, v restauraci Vybrali jste si?

mind: Has he made up his mind?Už se rozhodl?

should: The committee has decided he should apologize.Komise rozhodla, že se má omluvit.

two: be in two minds about sth, whethernemoci se rozhodnout, být na vážkách ohledně čeho