Hlavní obsah

two [tuː]

Číslovka

  • dva, dvě, dvojka číslicetwo-headeddvouhlavýin twospo dvou, ve dvojicích

Vyskytuje se v

for: for the first/second/last timepoprvé/podruhé/naposledy

give: I don't give a damn/toss/hoot/two hootsJe mi to fuk/jedno., Na to kašlu.

mind: be in/of two minds about sthnemoci se rozhodnout ohledně čeho, nemít jasno v čem, nebýt si jistý (zda)

one: in ones and twospostupně

one: one or twopár, několik

second: at second handz doslechu, nepřímo, zprostředkovaně znát ap.

second: second to nonebezkonkurenční, (jasně) nejlepší

second person: the second persondruhá osoba

second string: second-stringnáhradní, rezervní, záložní

split second: split-secondokamžitý, bleskový, velice rychle prováděný

backhand: sport. two-handed backhandobouručný bekhend

bedroom: two-bedroom/three-bedroom flattřípokojový/čtyřpokojový byt

bite: bite sth in twopřekousnout, rozkousnout co

burn: first-degree/second-degree burnpopálenina prvního/druhého stupně

camel: Bactrian/two-humped camelvelbloud dvouhrbý

childhood: second childhoodeuf. druhé dětství senilita, stařecká dětinskost

coming: second coming of Christdruhý příchod Krista

degree: mat. equation of the second degreerovnice druhého stupně

equation: equation of the first/second orderrovnice prvního/druhého řádu

guarantee: be guaranteed for two yearsmít dvouletou záruku

hand: two screws of the same handdvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitu

humped: two-humped cameldvouhrbý velbloud

last: last but two/threetřetí/čtvrtý od konce

lesser: (vote for the) lesser of two evils(volit) menší zlo

lieutenant: second lieutenantpodporučík

luggage: two pieces of luggagedvě zavazadla

meat: meat and two vegmaso se dvěma druhy zeleniny, BrE přen. nádobíčko mužské přirození

molar: maxillary right second molarsedmička vpravo nahoře

mortgage: second mortgagedruhá hypotéka na již zastavený majetek

motion: práv. second a motionpodpořit návrh

murder: práv. second degree murdervražda předem nepřipravená

opinion: second opinionnázor (někoho) druhého pro porovnání

page: two-pagedvoustránkový

place: in the second placeza druhé

plug: two-pin plugdvoukolíková zástrčka

prong: přen. two-pronged attackútok na dvou frontách

second: second hand, sweep-secondvteřinová ručička

second: elektr. ampere-secondampérsekunda, coulomb

second: second namepříjmení

second: second violindruhé housle

second: second breakfastsvačina hl. pozdě dopoledne

second: second honeymoondruhé líbánky po několika letech manželství

second: second selfdruhé já blízký přítel

second: second teethdruhé zuby

second: second-degree burnpopálenina druhého stupně

second: every second daykaždý druhý den

second: second balconygalerie, bidýlko v divadle

second: second deckdruhá paluba

second: second stomachčepec druhý žaludek přežvýkavců

second: second matedruhý důstojník na lodi

second: second Einsteindruhý Einstein

second-class: second class postageBrE pošta druhé třídy levnější a pomalejší, AmE pošta pro zasílání novin a časopisů

second person: second person pluraldruhá osoba množného čísla

second thought: have second thoughts about sthzačínat mít pochybnosti o čem, (z)měnit názor na co své učiněné rozhodnutí

sloth: three-toed/two-toed slothlenochod tříprstý/dvouprstý

table: a table for twostůl pro dva

thought: give sth a second thoughtdobře si rozmyslet co

tier: two-tierdvouvrstvý, dvouúrovňový, dvoupatrový dort ap.

two-handed: two-handed swordobouruční meč

two-horse: two-horse racezávod se dvěma (hlavními) favority

two-way: two-way mirrorzrcadlové sklo, polopropustné zrcadlo průhledné jen z jedné strany

two-way: two-way radiovysílačka policejní ap.

way: two-way mirrorzrcadlové sklo, polopropustné zrcadlo z jedné strany průhledné

wind: get one's second windchytit druhý dech

world war: between the two world warsmezi dvěma sv. válkami

apiece: I gave them two apples apiece.Každému jsem dal dvě jablka.

appearance: He made two TV appearances.Dvakrát vystoupil v televizi.

assess: He was assessed a two-minute penalty.Byl vyloučen na dvě minuty.

between: She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.

contradictory: two contradictory lawsdva protichůdné zákony

could: He could be out in two months.Mohl by být venku za dva měsíce.

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

factor: increase by a factor of twozvýšení na dvojnásobek

for: table for twostůl pro dva

from: Two from eight leaves six.Osm bez dvou je šest.

get: We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.

get in: I can't get in two more courses a week.Další dva kurzy v týdnu nezvládnu.

hundred: two hundred and twentydvě stě dvacet

in: It's two meters in length.Na délku to má dva metry.

junior: be two years sb's juniorbýt o dva roky mladší než kdo

keep: We keep two horses.Chováme dva koně.

lap: Two laps to go.Dvě kola do cíle.

o'clock: at two o'clockve dvě hodiny

part: in two partsve dvou částech, dvoudílný věc ap.

secondly: firstly ... and secondlyza prvé ... a za druhé

should: We should have it finished by two.Do dvou bychom to měli mít hotové.

slow: My watch is two minutes slow.Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.

wait: Wait a minute/second.Počkej (chvíli)/moment.

while: The first service is free, while the second costs $25.První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.