Hlavní obsah

two [tuː]

Číslovka

  • dva, dvě, dvojka číslicetwo-headeddvouhlavýin twospo dvou, ve dvojicích

Vyskytuje se v

give: Je mi to fuk/jedno., Na to kašlu.I don't give a damn/toss/hoot/two hoots

mind: nemoci se rozhodnout ohledně čeho, nemít jasno v čem, nebýt si jistý (zda)be in/of two minds about sth

one: postupněin ones and twos

second: z doslechu, nepřímo, zprostředkovaně znát ap.at second hand

second person: druhá osobathe second person

second string: náhradní, rezervní, záložnísecond-string

split second: okamžitý, bleskový, velice rychle prováděnýsplit-second

backhand: obouručný bekhendsport. two-handed backhand

bedroom: třípokojový/čtyřpokojový byttwo-bedroom/three-bedroom flat

bite: překousnout, rozkousnout cobite sth in two

burn: popálenina prvního/druhého stupněfirst-degree/second-degree burn

camel: velbloud dvouhrbýBactrian/two-humped camel

childhood: euf. druhé dětství senilita, stařecká dětinskostsecond childhood

coming: druhý příchod Kristasecond coming of Christ

degree: rovnice druhého stupněmat. equation of the second degree

equation: rovnice prvního/druhého řáduequation of the first/second order

guarantee: mít dvouletou zárukube guaranteed for two years

hand: dvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitutwo screws of the same hand

humped: dvouhrbý velbloudtwo-humped camel

last: třetí/čtvrtý od koncelast but two/three

lesser: (volit) menší zlo(vote for the) lesser of two evils

lieutenant: podporučíksecond lieutenant

luggage: dvě zavazadlatwo pieces of luggage

meat: maso se dvěma druhy zeleniny, BrE přen. nádobíčko mužské přirozenímeat and two veg

molar: sedmička vpravo nahořemaxillary right second molar

mortgage: druhá hypotéka na již zastavený majeteksecond mortgage

motion: podpořit návrhpráv. second a motion

murder: vražda předem nepřipravenápráv. second degree murder

opinion: názor (někoho) druhého pro porovnánísecond opinion

page: dvoustránkovýtwo-page

place: za druhéin the second place

plug: dvoukolíková zástrčkatwo-pin plug

prong: útok na dvou frontáchpřen. two-pronged attack

second-class: BrE pošta druhé třídy levnější a pomalejší, AmE pošta pro zasílání novin a časopisůsecond class postage

second thought: začínat mít pochybnosti o čem, (z)měnit názor na co své učiněné rozhodnutíhave second thoughts about sth

sloth: lenochod tříprstý/dvouprstýthree-toed/two-toed sloth

table: stůl pro dvaa table for two

thought: dobře si rozmyslet cogive sth a second thought

tier: dvouvrstvý, dvouúrovňový, dvoupatrový dort ap.two-tier

two: dvouhlavýtwo-headed

two-handed: obouruční mečtwo-handed sword

two-horse: závod se dvěma (hlavními) favoritytwo-horse race

two-way: zrcadlové sklo, polopropustné zrcadlo průhledné jen z jedné stranytwo-way mirror

way: zrcadlové sklo, polopropustné zrcadlo z jedné strany průhlednétwo-way mirror

wind: chytit druhý dechget one's second wind

world war: mezi dvěma sv. válkamibetween the two world wars

apiece: Každému jsem dal dvě jablka.I gave them two apples apiece.

appearance: Dvakrát vystoupil v televizi.He made two TV appearances.

assess: Byl vyloučen na dvě minuty.He was assessed a two-minute penalty.

between: Stála mezi dvěma stromy.She stood between two trees.

contradictory: dva protichůdné zákonytwo contradictory laws

could: Mohl by být venku za dva měsíce.He could be out in two months.

disqualify: Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.He was disqualified from driving for two years.

double: Mé číslo je tři tři, dva dva.My number is double three, double two.

factor: zvýšení na dvojnásobekincrease by a factor of two

from: Osm bez dvou je šest.Two from eight leaves six.

get: Získali jsme dva odlišné výsledky.We got two different results.

get in: Další dva kurzy v týdnu nezvládnu.I can't get in two more courses a week.

hundred: dvě stě dvacettwo hundred and twenty

in: Na délku to má dva metry.It's two meters in length.

junior: být o dva roky mladší než kdobe two years sb's junior

keep: Chováme dva koně.We keep two horses.

lap: Dvě kola do cíle.Two laps to go.

o'clock: ve dvě hodinyat two o'clock

part: ve dvou částech, dvoudílný věc ap.in two parts

secondly: za prvé ... a za druhéfirstly ... and secondly

should: Do dvou bychom to měli mít hotové.We should have it finished by two.

slow: Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.My watch is two minutes slow.

wait: Počkej (chvíli)/moment.Wait a minute/second.

while: První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.The first service is free, while the second costs $25.

bird: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

kill: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

thumbs-up: Super!, Paráda!, Bezva! výraz pochvaly ap.two thumbs-up

bod: získat dva body hráč ap.score two points

druhý: za druhé ve výčtusecond(ly)

for: poprvé/podruhé/naposledyfor the first/second/last time

dva, dvě: po dvou dva naráztwo at a time

dvoje: dvoje kalhotytwo pairs of trousers

dvojí: dvoje kalhotytwo pairs of trousers

džíny: jedny/dvoje džínya pair/two pairs of jeans

jednostopý: tech. jednostopé vozidlotwo-wheeled/single track vehicle, motorka motorcycle

kalhoty: dvoje kalhotytwo pairs of trousers

množný: druhá osoba množného číslasecond person plural

mocnina: druhá mocninasquare, second power

na: na druhousquared, to the power of two

neděle: dvě neděletwo weeks, hl. BrE fortnight

podání: druhé podánísecond serve

první: za prvé ... a za druhéfirstly ... and secondly

snožmo: skok snožmotwo-footed jump

student: student prvního/druhého/třetího/čtvrtého ročníkufirst/second/third/fourth-year student, AmE freshman/sophomore/junior/senior

světový: hist. 1./2. světová válkaFirst/Second World War, World War I/II

třípokojový: třípokojový byttwo bedroom flat/AmE apartment

váhání: bez váháníwithout hesitation, unhesitatingly, immediately, bez rozmyšlení without a second thought

válka: hist. první/druhá světová válkathe First/Second World War, World War I/II

velbloud: velbloud dvouhrbýtwo-humped camel

vteřinový: vteřinová ručičkasweep(-second) hand

za: za druhésecondly

záruka: mít roční/dvouletou záruku zbožícome with a one-year/two-year warranty/guarantee

zařadit: zařadit jedničku/dvojkuengage first/second gear, shift into first/second gear

zlo: vybrat (si) menší ze dvou zelchoose the lesser of two evils

celá: žádná celá dvě desetiny 0,2zero point two

čítat: Knihovna čítá dva tisíce svazků.The library numbers two thousand volumes.

dát se: Dejte se druhou ulicí vpravo.Take the second street left.

doprava: Jděte druhou ulicí doprava.Take the second right.

dvojka: jet na dvojku v autědrive in second gear

chvilka: Počkej chvilku!Wait a second!

lomit: mat. dvě lomeno třemitwo over three

maximálně: Týdně vykouřím maximálně dva doutníky.I smoke two cigars a week maximum.

měřit: Otec měří dva metry.My father is two metres tall.

mocnit: mocnit co na druhousquare sth, raise sth to the second power

nanejvýš: Dáme jim nanejvýš dva.We'll give them two at the most.

napodruhé: Napodruhé se jí to povedlo.She made it at the second go.

narazit: Narazil jsem na dvě chyby.I came across two errors.

navíc: dva dny navíctwo extra/more days

o: o půl třetíat half past two

okamžik: Okamžik, prosím.Just a minute/moment/second please.

osoba: stůl pro dvě osobytable for two (people)/(persons)

ozvat se: Ozvaly se dva výstřely.Two gunshots were heard.

patro: první patroBrE first floor, AmE second floor

pohřešovat: Pohřešují se dvě děti.Two children are/go missing.

polovina: ve druhé polovině týdnein the second half of the week

poschodí: první poschodíBrE first floor, AmE second floor

prohrát: Prohrál dvě stě korun.He lost two hundred crowns.

přepadnout: Přepadli mě dva chlapi.I was attacked/mugged by two guys.

rok: Jsou mu dva roky.He is two years old.

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Three plus two equals five.

rozdvojit se: To bych se musel rozdvojit.I would have to split myself in two.

shora: druhý řádek shorathe second line from the top

scházet: Schází dva žáci.Two pupils are missing.

schod: vyjít dvoje schodyclimb two flights of stairs

spořádat: Spořádala dvě porce.She polished off two portions.

starat se: Stará se o dvě děti.She looks after two kids.

sto: dvě stětwo hundred

střelit: Dvakrát střelil.He fired two shots.

šířit se: Zvuk se šíří rychlostí okolo 330 m/s.Sound travels at about 330 meters per second.

toast: Měl jsem dva tousty.I had two pieces of toast.

třetina: dvě třetiny čehotwo thirds of sth

umocnit: umocnit co na druhouraise sth to the power of two, square sth

vést: Vedou o dvě branky.They are leading by two goals., They have a two-goal lead., They are up (by) two goals.

vítěz: dvojnásobný vítěztwo-time/ve dvou disciplínách ap. double winner

vyloupit: Byly vyloupeny dvě banky.Two banks were robbed.

vypít: Vypil to dvěma doušky.He drank it up in two gulps.

vyvézt: Vyvezl mě (výtahem) do druhého patra.He took me up to the second floor.

vyvstat: Vyvstaly dvě otázky.Two questions arose.