Hlavní obsah

while [waɪl]

Spojka

  1. zatímco, když souběh dějůHe stayed with me while mother talked with her.Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.while you still candokud (ještě) můžeš
  2. jeden děj se odehrává během druhéhokdyž, během toho, co
  3. zatímco, kdežto, ale odporovací vztahThe first service is free, while the second costs $25.První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.
  4. i když, ačkoli, přestožeWhile the news has been good ...I když byly zprávy (zatím) dobré ...

Podstatné jméno

  • a while (nějaký) čas, chvíle, chvilkaThey married a while ago.Vzali se před časem.It's been a while.Už je to (dost) dávno., Už jsme se dlouho neviděli.

Vyskytuje se v

going: while the going is gooddokud jde všechno dobře

hay: make hay (while the sun shines)kout železo, dokud je žhavé

once: once in a whileobčas, tu a tam

while: a while(nějaký) čas, chvíle, chvilka

stock: while stocks lastdo vyprodání zásob prodejní akce ap.

while away: while away the time doing sthkrátit si čas, krátit si dlouhou chvíli čím

at: While you're at it ...Když už jsi v tom... když už to děláš

for: We talked for a while.Chvilku jsme si povídali.

během: while ...během toho co ...

čas: once in a whilejednou za čas

chvíle: for a whilena chvíli

počkání: prováděný ap. while you wait, bez nutnosti objednání walk-inna počkání

jízda: při řízení while drivingza jízdy

krátit: while away the time doing sth, kill time by doing sthkrátit si čas čím

vyčerpání: while stock lastsdo vyčerpání zásob

za: once in a whilejednou za čas

zapomenout: Before I forget!, While I remember.Abych nezapomněl! musím to říct ap.

every: every now and then, every once in a whileobčas, tu a tam, příležitostně