Hlavní obsah

every [ˈevrɪ]

Vyskytuje se v

bit: every bit asna chlup stejně, stejně (tak) jaký dobrý, zajímavý ap.

each: each and everyúplně každý, všichni do jednoho

fibre: with every fibre of one's beingcelou svou bytostí, až do morku kosti pociťovat ap.

inch: every inch of sthkaždičký kousek čeho

inch: every inch sthkaždým coulem jako co

last: every lastkaždý, každičký co, co až do posledního

now: now and then, (every) now and againobčas, čas od času, tu a tam

often: every so oftenjednou za čas, čas od času pravidelně, ale v delších intervalech

once: once every ...jednou za ..., každý(ch) ...

other: every otherkaždý druhý den, měsíc ap.

other: every otherkaždý jiný, všechny ostatní

silver lining: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je k něčemu dobré.

trick: try every trick in the bookzkusit všechno možné k dosažení cíle

turn: at every turnkaždou chvíli

confidence: have complete/every confidence in sb/sthmít (ú)plnou důvěru v koho/co

imaginable: every/all imaginablevšemožný

respect: in every respectve všech ohledech

second: every second daykaždý druhý den

last: He recorded every last word.Nahrál každičké slovo.

other: every other dayobden

cloud: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je pro něco dobré.

cranny: search every nook and crannyprohledat každou skulinu/každý kout

jack: every man jackúplně každý, kdokoli, naprosto všichni

penny: Every penny counts.Každá koruna dobrá.

co: den co denevery day, day in day out, day by day

den: každý denevery day

desátý: každý desátýevery tenth, v průměru one in ten

do: všichni do jednohoevery single one, each and every, one and all

hodina: každou hodinuevery hour

hýřit: hýřit všemi barvamibe full of colours, be ablaze with colour, be of every colour of the rainbow

když: vždycky, kdyžwhenever, every time when

ob: ob den/týdenevery other day/week

postupem: postupem času/doby časemwith time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně gradually

směr: v každém/žádném/tomto směruin every/no/this respect

úplně: úplně každý kdo/coevery single, each and every sb/sth, všichni each and every one

všichni, všechny, všechna: všichni do jednohoevery single one (of them), each and every one

vynaložit: vynaložit veškeré úsilí k čemumake every effort to do sth

zvážit: Každý den se zvážil.He weighed himself every day.

coul: být každým coulem čímbe every inch sth

koruna: Každá koruna dobrá.Every penny counts.

usmát se: Na každého se jednou štěstí usměje.Every dog has its day.

zlé: Všechno zlé je k něčemu dobré.Every cloud has a silver lining.