Hlavní obsah

every [ˈevrɪ]

Vyskytuje se v

each: each and everyúplně každý, všichni do jednoho

every: out of/in/for everykolik z každých kolika, každý kolikátý při udávání poměru

fibre: with every fibre of one's beingcelou svou bytostí, až do morku kosti pociťovat ap.

inch: every inch of sthkaždičký kousek čeho

last: every lastkaždý, každičký co, co až do posledního

now: now and then, (every) now and againobčas, čas od času, tu a tam

often: every so oftenjednou za čas, čas od času pravidelně, ale v delších intervalech

once: once every ...jednou za ..., každý(ch) ...

other: every otherkaždý druhý den, měsíc ap.

silver lining: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je k něčemu dobré.

trick: try every trick in the bookzkusit všechno možné k dosažení cíle

turn: at every turnkaždou chvíli

confidence: have complete/every confidence in sb/sthmít (ú)plnou důvěru v koho/co

imaginable: every/all imaginablevšemožný

respect: in every respectve všech ohledech

second: every second daykaždý druhý den

cloud: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je pro něco dobré.

cranny: search every nook and crannyprohledat každou skulinu/každý kout

jack: every man jackúplně každý, kdokoli, naprosto všichni

penny: Every penny counts.Každá koruna dobrá.

co: every day, day in day out, day by dayden co den

den: every daykaždý den

desátý: every tenth, v průměru one in tenkaždý desátý

do: every single one, each and every, one and allvšichni do jednoho

hodina: every hourkaždou hodinu

hýřit: be full of colours, be ablaze with colour, be of every colour of the rainbowhýřit všemi barvami

když: whenever, every time whenvždycky, když

ob: every other day/weekob den/týden

postupem: with time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně graduallypostupem času/doby časem

směr: in every/no/this respectv každém/žádném/tomto směru

úplně: every single, each and every sb/sth, všichni each and every oneúplně každý kdo/co

všichni, všechny, všechna: every single one (of them), each and every onevšichni do jednoho

vynaložit: make every effort to do sthvynaložit veškeré úsilí k čemu

zvážit: He weighed himself every day.Každý den se zvážil.

coul: be every inch sthbýt každým coulem čím

koruna: Every penny counts.Každá koruna dobrá.

usmát se: Every dog has its day.Na každého se jednou štěstí usměje.

zlé: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je k něčemu dobré.

bit: every bit asna chlup stejně, stejně (tak) jaký dobrý, zajímavý ap.