Hlavní obsah

each [iːtʃ]

Zájmeno

  1. každý jednotlivýeach yearkaždý rok2 bedrooms, each with 3 beds2 ložnice, každá se 3 postelemi
  2. each one of sth každý z čeho, všichni co zdůrazněníHe read each one of them.Přečetl je všechny.
  3. each other jeden druhého/druhému, vzájemně, navzájemWe hardly know each other.Sotva se známe.

Vyskytuje se v

each: each one ofsth každý z čeho, všichni co zdůraznění

arm: in each other's armsve vzájemném objetí

equal: treat each other as equalsjednat spolu jako rovný s rovným

meant: They were meant for each other.Jsou si souzeni.

do: every single one, each and every, one and allvšichni do jednoho

držet se: hold (each other's) handsdržet se za ruce

jeden, jedna, jedno: each other, one another, mutuallyjeden druhému pomáhat ap.

kus: price per unit ..., na cenovce ap. ... eachekon. cena za kus ...

pomáhat: help each otherpomáhat si vzájemně

postupem: with time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně graduallypostupem času/doby časem

rozumět: understand each other, vycházet get along, get on (well) with sbrozumět si s kým

úplně: every single, each and every sb/sth, všichni each and every oneúplně každý kdo/co

vedle: next to each other, bok po boku side by sidevedle sebe

všichni, všechny, všechna: every single one (of them), each and every onevšichni do jednoho

vykrátit: cancel each other outvykrátit se dvě čísla ap.

zdravit: greet each otherzdravit se vzájemně

každý: each of uskaždý z nás

minout se: We passed each other in the door.Minuli jsme se ve dveřích.

po: each timepo každé

políbit: They kissed (each other).Políbili se.

rád: They love each other.Mají se rádi. muž a žena

se, si: We help each other.Pomáháme si.

sobě: closer to each otherblíž(e) k sobě vzájemně

soutěžit: They compete with each other.Soutěží mezi sebou.

spolu: They talked to each other.Mluvili spolu.

vždy: Each time I see him ...Vždy, když ho potkám ...

znát se: Do you know each other?, Have you met before?Znáte se?

complement: complement each otherdoplňovat se tvořit vhodnou kombinaci