Hlavní obsah

se, si

Zájmeno

  1. (osoba jako původce i objekt děje) oneselfzájmeno se mění dle osoby: myself, yourself, himself, herself, ourselves ap. Zdaleka ne všechna česká zvratná slovesa jsou zvratná v angličtině, viz konkrétní samostatná slovesa.Dobře se bavte.Enjoy yourself/(mn. č.) yourselves.Věří si.He is self-confident.Co si myslíš?What do you think?
  2. (totožný původce a cíl děje)překládá se opisem nebo intranzitivní formou slovesa
  3. (vyjádření vzájemnosti) each other, one anotherPomáháme si.We help each other.
  4. si (sám sobě) one's, osfpřekládá se dle příslušné osobyZlomil si palec.He broke his thumb.Koupil jsem si kolo.I bought myself a bike.
  5. (vyjádření trpného stavu)překládá se trpným rodemDomy se staví.Houses are being built.Neví se ...It is not known ...Říká se, že ...They say/It is said that ...
  6. (sám sebe) oneself(to, ono) itselfopisuje se také často změnou stavu pomocí get, become, go ap. viz konkrétní slovesaZabil se.(při nehodě) He was killed., (sebevraždou) He killed himself.
  7. (jako stálá součást sloves)Jak se máš?How are you?bát sebe afraid

Vyskytuje se v

marod: hovor. hodit se marodpretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick, slang. swing the lead

obměkčit: dát se obměkčitrelent, dát se přemluvit come (a)round

brát: Neber ji s sebou.Don't take her with you.

dělat: Nedělej si (s tím) starosti.Take it easy., Don't worry (about it).

dít se: Co se s ním děje?What is wrong with him?

dopisovat: Dopisuješ si s někým?Do you have a penfriend?

dovést: Doveďte ho s sebou.Bring him with you.

je: Vezmi je s sebou.Take them with you.

lepší: Bylo by lepší promluvit si s ním.It would be better to speak to him.

naobědvat se: Naobědváš se s námi?Will you have lunch with us?

nosit: Nosím to u sebe/s sebou.I carry it on me/with me.

poradit se: poradit se s odborníkemconsult (with) an expert

právník: poradit se s právníkemconsult a lawyer, take legal advice

oheň: zahrávat si s ohněmplay with fire, ride a tiger

ozývat se: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.

prázdný: odejít/vrátit se s prázdnou/prázdnýma rukamaleave/return empty-handed

act: dělat se sebe blbce, dělat blbéhoact the fool

akimbo: s nohama od sebe, s roztaženýma nohamawith legs akimbo

arrears: dostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbouget/fall into arrears

coffee: káva s sebou k odnesení z prodejnytake-away coffee

come: Seznam(te) se s ...Come and meet ...

flirt: zahrávat si se smrtíflirt with death

gamble: zahrávat si se zdravímgamble with one's health

go: jídlo s sebou k odnesenífood to go

last hurrah: rozloučit se s kariérou posledním vystoupením ap., naposledy vystoupithave a last hurrah

pay: rozloučit se se zesnulýmpay one's last respects

take: s sebou jídlo v restauracito take away

take-away: káva s seboutake-away coffee

acquaintance: Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.I am so pleased to make your acquaintance.

bring along: Přiveďte s sebou manželku.Bring your wife along.

consult: Poraďte se se svým lékařem.Consult your doctor.

do: Něco by se s tím mělo udělat.Something should be done about it.

fight: Porval jsem se s ním.I had a fight with him.

get: Snažil jsem se s ní zkontaktovat.I tried to get in touch with her.

have: Máš to s sebou?Do you have it with you?

her: Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...Talk to your baby and show her ...

like: Nejspíš ho přivedou s sebou.They will bring him with, like as not.

make: Budeme (si) s tím muset vystačit.We'll have to make do.

meet: Nikdy jsem se s ním nesetkal.I have never met him.

must: Musíme se s tím vypořádat.We must cope with it.

pen-friend: dopisovat si s někýmhave a pen-friend

safe: Dá se s jistotou říct ...It is safe to say ...

nést: nést s seboumít za následek co carry sth, přirozené důsledky ap. entail, involve sth, nepřímo obsahovat imply sth, bring* sth in its train