Hlavní obsah

her [hɜː unstressedor ə]

Zájmeno

  1. týkající se ženy, dívky nebo samiceji, , , ni, samostatné zájmeno onaI told her about it.Řekl jsem jí o tom.Wait for her.Počkej na ni.Is it her?Je to ona?
  2. její
  3. (je)mu o osobě, u níž není udáno pohlavíTalk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...
  4. svou, svoji o ženěShe cut her thumb.Řízla se do palce.

Vyskytuje se v

clipper: střihací strojek, zastřihovač na vlasy(hair) clippers

curler: natáčka na vlasy(hair) curler

device: nechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komuleave sb to his/her own devices

greying: šedivění (vlasů)(hair) greying

hair: odvázat se, uvolnit se, chovat se přirozenělet one's hair down

hare: swh BrE hovor. pelášit, mazat kamhare (off)

heart: má srdce až v krku trémou ap.sb's heart is in his/her mouth

Ladyship: (její) Jasnost/Vaše Jasnosti oslovení šlechtičnyHer/Your Ladyship

like: To je celá ona/celý on., To je pro ni/něj typické.It's just like her/him.

mop: kštice (vlasů) hl. neupravená ap.mop of hair

perm: udělat trvalou komuperm sb's hair

rinse: přeliv, smyvatelná barva na vlasy(hair) rinse

shock: kštice/hříva vlasůshock (of hair)

thatch: (neupravená) kštice, hovor. vrabčí hnízdo vlasůthatch (of hair)

word: spolehlivý člověk, kdo drží slovoman/woman of his/her word

best: Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.Best of all, she paid for me.

bleach: odbarvovač vlasůhair bleach

bring: postavit koho na nohybring sb to his/her feet

brush: kartáč na vlasyhair brush

bun: mít vlasy v drdoluwear one's hair in a bun

colourant: barva na vlasyhair colourant

come: Vlasy jí sahají až po pás.Her hair comes down to her waist.

crop: ostříhat komu vlasy (nakrátko)crop sb's hair

curtained: delší vlasy s pěšinkoucurtained hair

cut: nechat se ostříhathave one's hair cut

extort: Vydírali ji.They were extorting money from her.

fine: jemné vlasyfine hair

follicle: vlasový folikulhair follicle

gel: gel na vlasyhair gel

grease: vlasový olej, pomádahair grease

greasy: mastné vlasygreasy hair

grey: šedinapatch of grey hair

hair's breadth: o vlásek, o chlup, jen tak takby a hair's breadth

loss: vypadávání vlasůhair loss

luxuriant: bujné vlasy, bujná kšticeluxuriant hair

memorial: Bude se sloužit zádušní mše na její památku.A memorial service will be held for her.

plug: nechat si nastřelit vlasyget (hair) plugs

pubic: pubické/stydké ochlupení, ochlupení přirozenípubic hair

put off: vzít chuť k jídlu komuput sb off his/her food

rank: zbavit koho hodnosti, degradovat kohostrip sb of his/her rank

receding: kouty, tvorba koutů, ubývání vlasů nad čelemreceding hair(line)

removal: odstraňování ochlupení, depilacehair removal

seal: tuleňearless/hair/true seal

shed: línat zvířeshed hair

short: nakrátko zastřižené vlasyhair cut short

slick: ulíznout si vlasy dozaduslick one's hair back

spiked: vlasy natužené na ježka, ježaté vlasyspiked hair

spiky: ježaté vlasy, vlasy natužené na ježkaspiky hair

spray: lak na vlasyhair spray

tear: rvát si vlasytear one's hair

tint: udělat si přeliv (na vlasy)tint one's hair

tonic: vlasové/pleťové tonikumhair/skin tonic

trigger: jemná spoušťhair trigger

wiry: vlasy jako drátywiry hair

abort: Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.She aborted her child.

admission: Jak sama připouští/připustila, ...By her own admission, ...

admit: Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.She was admitted to hospital with internal injury.

against: Opřela se o zeď.She leaned against the wall.

all: Přes všechnu svou citlivost je neobyčejně tvrdá.For all her sensitivity, she's extremely tough.

all right: Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.You should help her. – All right.

along: Utekla spolu se svými dětmi.She fled along with her children.

another: Šla k jinému terapeutovi.She went to another therapist.

apologize: Omluvila se, že přišla pozdě.She apologized for being late.

back: Vrátila se do postele.She went back to bed.

be: Nikdy tam ještě nebyla.She has never been there.

before: Děti jsou pro ni přednější než práce.Her children come before her job.

camel-hair: velbloudí srst/vlnacamel hair

belie: Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.Her young face belies her true age.

cibulka: anat. vlasová cibulkahair bulb

dát: dát komu výpověďgive sb his/her notice

dát se: dát se ostříhathave/get one's hair cut, get a haircut

dlouhý: dlouhé vlasylong hair

gumička: gumička do vlasůhair elastic

chloupek: bot. chloupkyhair, jemné down, hustá plst tomentum, anat. podbřišku pubes

chlup: pouštět chlupy línatmoult, shed hair

krátký: krátké vlasyshort hair

mastný: mastné vlasygreasy hair

melír: nechat si udělat melírget highlights, have/get one's hair highlighted

aby: Zopakoval to, aby to pochopila.He repeated it for her to understand.

: Ať se snažila jakkoli ...However much/No matter how she tried ...

barvit: barvit si vlasy (na blond)dye one's hair (blonde)

bezva: Je to bezva holka.She's a great girl.

bouchat: Bouchala na dveře.She was banging/pounding on the door.

bouchnout: Bouchla dveřmi.She slammed/banged the door.

brát: Neber ji s sebou.Don't take her with you.

být: Ten kabát je její.The coat belongs to her.

ceknout: Ani necekla.She didn't even peep.

cop: nosit copywear one's hair in plaits

černoška: Je to černoška.She is black.

do: Šla do školy.She went to school.

dojem: Udělala na mne opravdu dojem.She really impressed me.

dojetí: Hlas se jí chvěl dojetím.Her voice trembled with emotion.

dokázat: Nedokáže to pochopit.She is unable to understand it.

doprovodit: Doprovodil ji domů.He walked her home.

dostihnout: Brzy jsem ji dostihl.I caught up with her soon.

doušek: Dala si doušek čaje.She took a gulp/swallow of tea.

dovolat se: Pomoci se nedovolala.Her cries for help were not answered.

hádat: Hádal bych jí tak 40.I would guess her age at about 40.

hezky: Vypadala hezky.She looked nice.

hrozit: Hrozí jí nebezpečí.She is in danger.

hrubý: Byl k ní hrubý jako vždy.He was rude to her as usual.

hustý: husté vlasythick hair

chvíle: Měla by se každou chvíli vrátit.She should be back any minute (now).

chytrý: Je mnohem chytřejší, než vypadá.She is much cleverer than she looks.

jako: Pracovala jako učitelka.She worked as a teacher.

jaký: Jaká je?What is she like?

jednat: Jedná s ním jako s miminem.She treats him like a baby.

její: její starý přítelan old friend of hers

ještě: Ještě tu knihu má.She still has the book.

ji: Zbil ji.He beat her up.

: Předej jí to.Hand it over to her.

jít: Jde jí to.She is good at it., vede si dobře She is doing well.

již: Již tady nebydlí.She doesn't live here any more.

kromě: Kromě toho, že je pěkná, má ...Besides being beautiful she has ...

křičet: Křičela o pomoc.She cried for help.

kulatý: Má kulatý obličej.She has a round face.

lázně: Jela do lázní.She went to a spa.

lehnout (si): Lehla si na zem.She lay down on the floor.

milovat: Miluje pizzu.She loves pizza.

místo: Místo toho šla domů.She went home instead.

moc: Moc mi na ní záleží.I care about her a lot.

muset: Ta musí být pěkně hloupá!She must be pretty stupid!

nabrat: Nabrala si pár jablek z košíku.She took some apples from the basket.

najít: Její tělo našli v ...Her body was found in ...

naléhat: Naléhala na něj, aby jí to řekl.She urged him to tell her.

nalít: Nalila mi šálek kávy.She poured me a cup of coffee.

napodruhé: Napodruhé se jí to povedlo.She made it at the second go.

nasednout: Nasedla do autobusu.She got on the bus.

naschvál: Udělal jí to naschvál.He did it to spite her.

naštvat se: Pěkně se na něj naštvala.She got pretty mad at him.

natáhnout: Natáhla si rukavice.She pulled her gloves on.

náušnice: Nosí náušnice.She wears earrings.

nechat: Nechal ji kvůli jiné dívce.He left her for another girl.

česat: česat si/komu vlasycomb one's/sb's hair