Hlavní obsah

herself [həˈself]

Zájmeno

  1. se, si, sebe, sobě onaShe is able to support herself.Je schopná se uživit (sama).
  2. ona sama zdůrazněníShe herself was not happy about it.Ona sama tím nebyla nijak nadšená.
  3. sama, osobně bez pomoci jinýchShe brought it herself.Přinesla to sama.

Vyskytuje se v

trouble: She kept her troubles to herself.Nechávala si svoje starosti pro sebe.

sám: Připravila to sama.She prepared it herself.

stranit se: Straní se ostatních/lidí. hledí si svéhoShe keeps herself to herself., on He keeps himself to himself.

vyjádřit se: Vyjádřila se přesně.She expressed herself precisely.