Hlavní obsah

her [hɜː unstressedor ə]

Zájmeno

  1. týkající se ženy, dívky nebo samiceji, , , ni, samostatné zájmeno onaI told her about it.Řekl jsem jí o tom.Wait for her.Počkej na ni.Is it her?Je to ona?
  2. její
  3. (je)mu o osobě, u níž není udáno pohlavíTalk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...
  4. svou, svoji o ženěShe cut her thumb.Řízla se do palce.

Vyskytuje se v

deskový: desková hraboard game

divadelní: divadelní hraplay, drama

hazardní: hazardní hragambling (game), game of chance

honěná: hra na honěnoutag (game)

karetní: karetní hracard game

míčový: míčové hryball games

olympijský: Olympijské hryOlympic Games, the Olympics

oslabení: hra v oslabenípenalty killing

poctivý: poctivá hrafair play

postavení: sport. postavení mimo hruoffside

pravidlo: pravidla hrygame rules

přesilový: sport. přesilová hrapower play

rozhlasový: rozhlasová stanice/hraradio station/drama

společenský: společenská hraparlour game

stolní: stolní hryboard games

vyloučit: sport. vyloučit ze hryfotbalistu send off, v hokeji send sb to the penalty box, rule sb off the ice

zdržování: sport. zdržování hrydelaying (the game), timewasting

dějství: hra o třech dějstvíchthree-act play, play in three acts

o: hra o třech dějstvíchthree-act play, play in three acts

act: play in three actshra o třech dějstvích

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

bleach: hair bleachodbarvovač vlasů

blind: blind man's buffhra na slepou bábu

bring: bring sb to his/her feetpostavit koho na nohy

bring: bring sb to his/her kneessrazit koho do kolen

brush: hair brushkartáč na vlasy

brush: brush one's hairučesat se (kartáčem), pročesat si vlasy

bun: wear one's hair in a bunmít vlasy v drdolu

colourant: hair colourantbarva na vlasy

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

crop: crop sb's hairostříhat komu vlasy (nakrátko)

curtained: curtained hairdelší vlasy s pěšinkou

cut: have one's hair cutnechat se ostříhat

delaying: sport. delaying (the game)zdržování (hry)

dirty trick: dirty tricksšpinavá hra

eldest: eldest handhráč otevírající hru v kartách

extort: They were extorting money from her.Vydírali ji.

field: take the fieldzahájit vojenskou operaci, zahájit kampaň, sport. nastoupit do hry

fine: fine hairjemné vlasy

first person: výp. first person game/shooterhra/střílečka z pohledu 1. osoby

follicle: hair folliclevlasový folikul

game: word gamehra se slovy

game: crap game(hra v) kostky se dvěma kostkami

game: table/board gamestolní/desková hra

game: cat-and-mouse gamehra kočky s myší

game: sport. Olympic GamesOlympijské hry

gaming: PC/computer gaminghraní počítačových her

gel: hair gelgel na vlasy

grease: hair greasevlasový olej, pomáda

greasy: greasy hairmastné vlasy

green: sport. green(s) feepoplatek za hru na golfovém hřišti

grey: patch of grey hairšedina

hair: chest/underarm hairochlupení na hrudi/v podpaží

hair: to a hairna chlup, naprosto přesně

hair: against the hairproti srsti hladit kočku ap.

hair's breadth: by a hair's breadtho vlásek, o chlup, jen tak tak

hair's breadth: come within a hair's breadth of doing sthjen těsně se vyhnout/uniknout kdo/co komu/čemu

hair's breadth: be only a hair's breadth away from sthbýt na spadnutí konflikt ap., být kousek od čeho

hair's breadth: within a hair's breadth of sthjen kousíček od čeho

killing: sport. penalty killinghra v oslabení v hokeji

losing: losing game(již) prohraná hra

offside: sport. be offsidebýt v postavení mimo hru/ofsajdu

Olympic: Olympic gamesOlympijské hry

online: online gamesonline hry

penalty: sport. match penaltytrest ve hře

penalty: penalty killinghra v oslabení v hokeji

piggy: piggy in the middlehra na prostředníčka, sport. bago

play: child's playdětská hra, přen. hračka, brnkačka snadný úkol ap.

play: radio playrozhlasová hra

short: sport. short gamehra na a kolem greenu v golfu

stage: stage playdivadelní hra, drama

trivia: trivia game/quizzábavná vědomostní hra/soutěž založená na nepodstatných zajímavostech

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

admission: By her own admission, ...Jak sama připouští/připustila, ...

admit: She was admitted to hospital with internal injury.Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

all: For all her sensitivity, she's extremely tough.Přes všechnu svou citlivost je neobyčejně tvrdá.

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

along: She fled along with her children.Utekla spolu se svými dětmi.

another: She went to another therapist.Šla k jinému terapeutovi.

apologize: She apologized for being late.Omluvila se, že přišla pozdě.

as: The play started as I got there.Hra začala, jakmile jsem tam přišel.

back: She went back to bed.Vrátila se do postele.

back: She died back in 1984.Zemřela (už) v roce 1984.

camel-hair: camel hairvelbloudí srst/vlna

clipper: (hair) clippersstřihací strojek, zastřihovač na vlasy

curler: (hair) curlernatáčka na vlasy

device: leave sb to his/her own devicesnechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komu

greying: (hair) greyingšedivění (vlasů)

hair: let one's hair downodvázat se, uvolnit se, chovat se přirozeně