Hlavní obsah

her [hɜː unstressedor ə]

Zájmeno

  1. týkající se ženy, dívky nebo samiceji, , , ni, samostatné zájmeno onaI told her about it.Řekl jsem jí o tom.Wait for her.Počkej na ni.Is it her?Je to ona?
  2. její
  3. (je)mu o osobě, u níž není udáno pohlavíTalk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...
  4. svou, svoji o ženěShe cut her thumb.Řízla se do palce.

Vyskytuje se v

clipper: (hair) clippersstřihací strojek, zastřihovač na vlasy

curler: (hair) curlernatáčka na vlasy

device: leave sb to his/her own devicesnechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komu

greying: (hair) greyingšedivění (vlasů)

hair: let one's hair downodvázat se, uvolnit se, chovat se přirozeně

hare: hare (off)swh BrE hovor. pelášit, mazat kam

heart: sb's heart is in his/her mouthmá srdce až v krku trémou ap.

Ladyship: Her/Your Ladyship(její) Jasnost/Vaše Jasnosti oslovení šlechtičny

like: It's just like her/him.To je celá ona/celý on., To je pro ni/něj typické.

mop: mop of hairkštice (vlasů) hl. neupravená ap.

perm: perm sb's hairudělat trvalou komu

rinse: (hair) rinsepřeliv, smyvatelná barva na vlasy

shock: shock (of hair)kštice/hříva vlasů

thatch: thatch (of hair)(neupravená) kštice, hovor. vrabčí hnízdo vlasů

word: man/woman of his/her wordspolehlivý člověk, kdo drží slovo

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

bleach: hair bleachodbarvovač vlasů

bring: bring sb to his/her feetpostavit koho na nohy

brush: hair brushkartáč na vlasy

bun: wear one's hair in a bunmít vlasy v drdolu

colourant: hair colourantbarva na vlasy

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

crop: crop sb's hairostříhat komu vlasy (nakrátko)

cut: have one's hair cutnechat se ostříhat

extort: They were extorting money from her.Vydírali ji.

fine: fine hairjemné vlasy

follicle: hair folliclevlasový folikul

gel: hair gelgel na vlasy

grease: hair greasevlasový olej, pomáda

greasy: greasy hairmastné vlasy

grey: patch of grey hairšedina

hair's breadth: by a hair's breadtho vlásek, o chlup, jen tak tak

loss: hair lossvypadávání vlasů

luxuriant: luxuriant hairbujné vlasy, bujná kštice

memorial: A memorial service will be held for her.Bude se sloužit zádušní mše na její památku.

plug: get (hair) plugsnechat si nastřelit vlasy

pubic: pubic hairochlupení přirození, pubické/stydké ochlupení

put off: put sb off his/her foodvzít chuť k jídlu komu

rank: strip sb of his/her rankzbavit koho hodnosti, degradovat koho

receding: receding hair(line)kouty, tvorba koutů, ubývání vlasů nad čelem

removal: hair removalodstraňování ochlupení, depilace

seal: earless/hair/true sealtuleň

shed: shed hairlínat zvíře

short: hair cut shortnakrátko zastřižené vlasy

slick: slick one's hair backulíznout si vlasy dozadu

spiked: spiked hairvlasy natužené na ježka, ježaté vlasy

spiky: spiky hairježaté vlasy, vlasy natužené na ježka

spray: hair spraylak na vlasy

tear: tear one's hairrvát si vlasy

tint: tint one's hairudělat si přeliv (na vlasy)

tonic: hair/skin tonicvlasové/pleťové tonikum

trigger: hair triggerjemná spoušť

wiry: wiry hairvlasy jako dráty

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

admission: By her own admission, ...Jak sama připouští/připustila, ...

admit: She was admitted to hospital with internal injury.Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

all: For all her sensitivity, she's extremely tough.Přes všechnu svou citlivost je neobyčejně tvrdá.

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

along: She fled along with her children.Utekla spolu se svými dětmi.

another: She went to another therapist.Šla k jinému terapeutovi.

apologize: She apologized for being late.Omluvila se, že přišla pozdě.

back: She went back to bed.Vrátila se do postele.

be: She has never been there.Nikdy tam ještě nebyla.

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

camel-hair: camel hairvelbloudí srst/vlna

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

cibulka: hair bulbanat. vlasová cibulka

česat: comb one's/sb's hairčesat si/komu vlasy

dát: give sb his/her noticedát komu výpověď

dát se: have/get one's hair cut, get a haircutdát se ostříhat

dlouhý: long hairdlouhé vlasy

gumička: hair elasticgumička do vlasů

chloupek: hair, jemné down, hustá plst tomentum, anat. podbřišku pubesbot. chloupky

chlup: moult, shed hairpouštět chlupy línat

krátký: short hairkrátké vlasy

mastný: greasy hairmastné vlasy

odbarvovač: hair bleachodbarvovač vlasů

aby: He repeated it for her to understand.Zopakoval to, aby to pochopila.

: However much/No matter how she tried ...Ať se snažila jakkoli ...

barvit: dye one's hair (blonde)barvit si vlasy (na blond)

bezva: She's a great girl.Je to bezva holka.

bouchat: She was banging/pounding on the door.Bouchala na dveře.

bouchnout: She slammed/banged the door.Bouchla dveřmi.

brát: Don't take her with you.Neber ji s sebou.

být: The coat belongs to her/is hers.Ten kabát je její.

ceknout: She didn't even peep.Ani necekla.

cop: wear one's hair in plaitsnosit copy

černoška: She is black.Je to černoška.

do: She went to school.Šla do školy.

dojem: She really impressed me.Udělala na mne opravdu dojem.

dojetí: Her voice trembled with emotion.Hlas se jí chvěl dojetím.

dokázat: She is unable to understand it.Nedokáže to pochopit.

doprovodit: He walked her home.Doprovodil ji domů.

dostihnout: I caught up with her soon.Brzy jsem ji dostihl.

doušek: She took a gulp/swallow of tea.Dala si doušek čaje.

dovolat se: Her cries for help were not answered.Pomoci se nedovolala.

hádat: I would guess her age at about 40.Hádal bych jí tak 40.

hezky: She looked nice.Vypadala hezky.

hrozit: She is in danger.Hrozí jí nebezpečí.

hrubý: He was rude to her as usual.Byl k ní hrubý jako vždy.

hustý: thick hairhusté vlasy

chvíle: She should be back any minute (now).Měla by se každou chvíli vrátit.

chytrý: She is much cleverer than she looks.Je mnohem chytřejší, než vypadá.

jako: She worked as a teacher.Pracovala jako učitelka.

jaký: What is she like?Jaká je?

jednat: She treats him like a baby.Jedná s ním jako s miminem.

její: an old friend of hersjejí starý přítel

ještě: She still has the book.Ještě tu knihu má.

ji: He beat her up.Zbil ji.

: Hand it over to her.Předej jí to.

jít: She is good at it., vede si dobře She is doing well.Jde jí to.

již: She doesn't live here any more.Již tady nebydlí.

kromě: Besides being beautiful she has ...Kromě toho, že je pěkná, má ...

křičet: She cried for help.Křičela o pomoc.

kulatý: She has a round face.Má kulatý obličej.

lázně: She went to a spa.Jela do lázní.

lehnout (si): She lay down on the floor.Lehla si na zem.

milovat: She loves pizza.Miluje pizzu.

místo: She went home instead.Místo toho šla domů.

moc: I care about her a lot.Moc mi na ní záleží.

muset: She must be pretty stupid!Ta musí být pěkně hloupá!

nabrat: She took some apples from the basket.Nabrala si pár jablek z košíku.

najít: Her body was found in ...Její tělo našli v ...

naléhat: She urged him to tell her.Naléhala na něj, aby jí to řekl.

nalít: She poured me a cup of coffee.Nalila mi šálek kávy.

napodruhé: She made it at the second go.Napodruhé se jí to povedlo.

nasednout: She got on the bus.Nasedla do autobusu.

naschvál: He did it to spite her.Udělal jí to naschvál.

naštvat se: She got pretty mad at him.Pěkně se na něj naštvala.

natáhnout: She pulled her gloves on.Natáhla si rukavice.

náušnice: She wears earrings.Nosí náušnice.

nechat: He left her for another girl.Nechal ji kvůli jiné dívce.