Hlavní obsah

her [hɜː unstressedor ə]

Zájmeno

  1. týkající se ženy, dívky nebo samiceji, , , ni, samostatné zájmeno onaI told her about it.Řekl jsem jí o tom.Wait for her.Počkej na ni.Is it her?Je to ona?
  2. její
  3. (je)mu o osobě, u níž není udáno pohlavíTalk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...
  4. svou, svoji o ženěShe cut her thumb.Řízla se do palce.

Vyskytuje se v

deskový: desková hraboard game

divadelní: divadelní hraplay, drama

hazardní: hazardní hragambling (game), game of chance

honěná: hra na honěnoutag (game)

karetní: karetní hracard game

míčový: míčové hryball games

olympijský: Olympijské hryOlympic Games, the Olympics

oslabení: hra v oslabenípenalty killing

poctivý: poctivá hrafair play

postavení: sport. postavení mimo hruoffside

pravidlo: pravidla hrygame rules

přesilový: sport. přesilová hrapower play

rozhlasový: rozhlasová stanice/hraradio station/drama

společenský: společenská hraparlour game

stolní: stolní hryboard games

vyloučit: sport. vyloučit ze hryfotbalistu send off, v hokeji send sb to the penalty box, rule sb off the ice, award a penalty to sb

zdržování: sport. zdržování hrydelaying (the game), timewasting

dějství: hra o třech dějstvíchthree-act play, play in three acts

o: hra o třech dějstvíchthree-act play, play in three acts

act: hra o třech dějstvíchplay in three acts

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

bleach: hair bleachodbarvovač vlasů

blind: hra na slepou bábublind man's buff

bring: bring sb to his/her feetpostavit koho na nohy

brush: hair brushkartáč na vlasy

bun: wear one's hair in a bunmít vlasy v drdolu

colourant: hair colourantbarva na vlasy

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

crop: crop sb's hairostříhat komu vlasy (nakrátko)

cut: have one's hair cutnechat se ostříhat

delaying: zdržování (hry)sport. delaying (the game)

dirty trick: špinavá hradirty tricks

eldest: hráč otevírající hru v kartácheldest hand

extort: They were extorting money from her.Vydírali ji.

field: zahájit vojenskou operaci, zahájit kampaň, sport. nastoupit do hry, jít do pole o hráčitake the field

fine: fine hairjemné vlasy

first person: hra/střílečka z pohledu 1. osobyvýp. first person game/shooter

follicle: hair folliclevlasový folikul

game: hra se slovyword game

gaming: hraní počítačových her, slang. pařeníPC/computer gaming

gel: hair gelgel na vlasy

grease: hair greasevlasový olej, pomáda

greasy: greasy hairmastné vlasy

green: poplatek za hru na golfovém hřištisport. green(s) fee

grey: patch of grey hairšedina

hair: chest/underarm hairochlupení na hrudi/v podpaží

hair's breadth: by a hair's breadtho vlásek, o chlup, jen tak tak

killing: hra v oslabení v hokejisport. penalty killing

losing: (již) prohraná hralosing game

offside: být v postavení mimo hru/ofsajdusport. be offside

Olympic: Olympijské hryOlympic games

online: online hryonline games

penalty: trest ve hřesport. match penalty

piggy: hra na prostředníčka, sport. bagopiggy in the middle

play: dětská hra, přen. hračka, brnkačka snadný úkol ap.child's play

short: hra na a kolem greenu v golfusport. short game

stage: divadelní hra, dramastage play

trivia: zábavná vědomostní hra/soutěž založená na nepodstatných zajímavostechtrivia game/quiz

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

admission: By her own admission, ...Jak sama připouští/připustila, ...

admit: She was admitted to hospital with internal injury.Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

all: For all her sensitivity, she's extremely tough.Přes všechnu svou citlivost je neobyčejně tvrdá.

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

along: She fled along with her children.Utekla spolu se svými dětmi.

another: She went to another therapist.Šla k jinému terapeutovi.

apologize: She apologized for being late.Omluvila se, že přišla pozdě.

as: Hra začala, jakmile jsem tam přišel.The play started as I got there.

back: She went back to bed.Vrátila se do postele.

be: She has never been there.Nikdy tam ještě nebyla.

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

clipper: (hair) clippersstřihací strojek, zastřihovač na vlasy

curler: (hair) curlernatáčka na vlasy

device: leave sb to his/her own devicesnechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komu

greying: (hair) greyingšedivění (vlasů)

hare: hare (off)swh BrE hovor. pelášit, mazat kam

heart: sb's heart is in his/her mouthmá srdce až v krku trémou ap.

Ladyship: Her/Your Ladyship(její) Jasnost/Vaše Jasnosti oslovení šlechtičny

like: It's just like her/him.To je celá ona/celý on., To je pro ni/něj typické.

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

camel-hair: camel hairvelbloudí srst/vlna

hra: dětská hrachildren's game