Hlavní obsah

her [hɜː unstressedor ə]

Zájmeno

  1. týkající se ženy, dívky nebo samiceji, , , ni, samostatné zájmeno onaI told her about it.Řekl jsem jí o tom.Wait for her.Počkej na ni.Is it her?Je to ona?
  2. její
  3. (je)mu o osobě, u níž není udáno pohlavíTalk to your baby and show her ...Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...
  4. svou, svoji o ženěShe cut her thumb.Řízla se do palce.

Vyskytuje se v

camel-hair: camel hairvelbloudí srst/vlna

clipper: (hair) clippersstřihací strojek, zastřihovač na vlasy

curler: (hair) curlernatáčka na vlasy

device: leave sb to his/her own devicesnechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komu

greying: (hair) greyingšedivění (vlasů)

hair: let one's hair downodvázat se, uvolnit se, chovat se přirozeně

hair: make sb's hair stand on endnahánět hrůzu komu až vlasy vstávají hrůzou

hare: hare (off)swh BrE hovor. pelášit, mazat kam

heart: sb's heart is in his/her mouthmá srdce až v krku trémou ap.

Ladyship: Her/Your Ladyship(její) Jasnost/Vaše Jasnosti oslovení šlechtičny

like: It's just like her/him.To je celá ona/celý on., To je pro ni/něj typické.

mop: mop of hairkštice (vlasů) hl. neupravená ap.

perm: perm sb's hairudělat trvalou komu

rinse: (hair) rinsepřeliv, smyvatelná barva na vlasy

shock: shock (of hair)kštice/hříva vlasů

thatch: thatch (of hair)(neupravená) kštice, hovor. vrabčí hnízdo vlasů

word: man/woman of his/her wordspolehlivý člověk, kdo drží slovo

best: Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.

bleach: hair bleachodbarvovač vlasů

bring: bring sb to his/her feetpostavit koho na nohy

bring: bring sb to his/her kneessrazit koho do kolen

brush: hair brushkartáč na vlasy

brush: brush one's hairučesat se (kartáčem), pročesat si vlasy

bun: wear one's hair in a bunmít vlasy v drdolu

colourant: hair colourantbarva na vlasy

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

crop: crop sb's hairostříhat komu vlasy (nakrátko)

curtained: curtained hairdelší vlasy s pěšinkou

cut: have one's hair cutnechat se ostříhat

extort: They were extorting money from her.Vydírali ji.

fine: fine hairjemné vlasy

follicle: hair folliclevlasový folikul

gel: hair gelgel na vlasy

grease: hair greasevlasový olej, pomáda

greasy: greasy hairmastné vlasy

grey: patch of grey hairšedina

hair: chest/underarm hairochlupení na hrudi/v podpaží

hair: to a hairna chlup, naprosto přesně

hair: against the hairproti srsti hladit kočku ap.

hair's breadth: by a hair's breadtho vlásek, o chlup, jen tak tak

hair's breadth: come within a hair's breadth of doing sthjen těsně se vyhnout/uniknout kdo/co komu/čemu

hair's breadth: be only a hair's breadth away from sthbýt na spadnutí konflikt ap., být kousek od čeho

hair's breadth: within a hair's breadth of sthjen kousíček od čeho

loss: hair lossvypadávání vlasů

luxuriant: luxuriant hairbujné vlasy, bujná kštice

memorial: A memorial service will be held for her.Bude se sloužit zádušní mše na její památku.

plug: get (hair) plugsnechat si nastřelit vlasy

pubic: pubic hairpubické/stydké ochlupení, ochlupení přirození

put off: put sb off his/her foodvzít chuť k jídlu komu

rank: strip sb of his/her rankzbavit koho hodnosti, degradovat koho

receding: receding hair(line)kouty, tvorba koutů, ubývání vlasů nad čelem

removal: hair removalodstraňování ochlupení, depilace

seal: earless/hair/true sealtuleň

shed: shed hairlínat zvíře

short: hair cut shortnakrátko zastřižené vlasy

slick: slick one's hair backulíznout si vlasy dozadu

spiked: spiked hairvlasy natužené na ježka, ježaté vlasy

spiky: spiky hairježaté vlasy, vlasy natužené na ježka

spray: hair spraylak na vlasy

tear: tear one's hairrvát si vlasy

tint: tint one's hairudělat si přeliv (na vlasy)

tonic: hair/skin tonicvlasové/pleťové tonikum

trigger: hair triggerjemná spoušť

wiry: wiry hairvlasy jako dráty

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

admission: By her own admission, ...Jak sama připouští/připustila, ...

admit: She was admitted to hospital with internal injury.Byla hospitalizována s vnitřním zraněním.

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

all: For all her sensitivity, she's extremely tough.Přes všechnu svou citlivost je neobyčejně tvrdá.

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

along: She fled along with her children.Utekla spolu se svými dětmi.

another: She went to another therapist.Šla k jinému terapeutovi.

apologize: She apologized for being late.Omluvila se, že přišla pozdě.

back: She went back to bed.Vrátila se do postele.

back: She died back in 1984.Zemřela (už) v roce 1984.

be: She has never been there.Nikdy tam ještě nebyla.

be: It was him she didn't like.To jeho neměla ráda.