Hlavní obsah

even [ˈiːvən]

Příslovce

  1. dokonce, i v kladných větách, ani po záporuHe didn't even say good bye.Ani se nerozloučil.Even a child could do it.To by zvládlo i dítě.
  2. ještě méně, více ap.

Přídavné jméno

  1. stálý, stabilní, neměnný hodnotaeven datednešní datum
  2. rovný, zarovnaný, plochý povrchmake sth evenzarovnat co plochu
  3. stejný, rovný, rovnoměrný rozdělení ap.les. even-agedstejnověký lesní porostpull even with sbdotáhnout se na koho v soutěži ap.
  4. vyrovnaný, nerozhodný zápas ap.
  5. with sb hovor. vyrovnaný, kvit, vypořádaný s kým
  6. sudý čísloeven-numberedsudý pozice, věc ap.even pagelevá strana v knize
  7. even(s) BrEvyrovnaný, padesát na padesát, padesátiprocentní šanceeven breakpadesátiprocentní šancean even poundpřesně jedna libra

Vyskytuje se v

less: still/much/even lessnatož, tím spíše ne, neřkuli zdůraznění záporu

evening: towards eveningk večeru, v podvečer, navečer

evening: Good evening!Dobrý večer!

extend: The meeting extended into the evening.Schůze se protáhla do večera.

not: not even ...dokonce ani ...

outfit: evening outfitvečerní šaty

primrose: evening primrosepupalka

wear: evening wearspolečenský oděv

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

evening: I will call you in the evening.Zavolám ti večer.

free: Are you free this evening?Máš dnes večer čas?

set off: Even the smallest things set him off.Vyletí kvůli každé hlouposti.

bod: bod zlomucritical point, ekon. hranice rentability break-even point

hůř: ještě/mnohem hůřeven/much worse

i: i kdyby podmínkaeven if

i: i kdyževen when, ačkoli even though, although

kdyby: i kdybyeven if

lepší: ještě/mnohem lepšíeven/much better

podvečer: v podvečerin the evening, towards evening

přesto: přesto, žedespite the fact that, ačkoli even though, although

třídní: třídní schůzkaparents' evening

večer: Dobrý večer.Good evening.

večer: od rána do večerafrom morning to evening

větší: ještě většíeven bigger

vůle: ani při nejlepší vůlieven with the best will in the world

ačkoli: Šel tam, ačkoli nebyl zván.He went there, even though he wasn't invited.

ani: Ani nezavolal.He didn't even call.

ceknout: Ani necekla.She didn't even peep.

ještě: Tyto jsou ještě lepší.These are even better.

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.

mimoto: Mimoto ani nemají smlouvu.Besides, they haven't even got a contract.

napadnout: Ať tě to ani nenapadne!Don't even think about it!, Don't you dare!

obtěžovat se: Ani se neobtěžoval zavolat mi.He didn't even take the trouble to call.

oplatit: oplatit to komuslužbu repay sb, pomstít se ap. get even with sb, hovor. get sb back, ránu hit/strike back

podepsat se: Neumí se ani podepsat.He can't even write/sign his name.

spokojit se: Spokojil bych se i se starším autem.I would be happy even with an older car.

šance: šance padesát na padesátfifty-fifty/even chance

večer: dnes večertonight, this evening

večer: zítra večertomorrow evening/night

večer: včera večeryesterday evening, last night

večerní: večerní šatyevening dress

večerní: večerní školanight school, evening class(es)

vyrovnat: přen. vyrovnat (si) účty s kýmsettle accounts, reckon, get even with sb

vysoko: ještě výš(e) než coeven higher than sth

zesílit: Vítr ještě zesílil.The wind became even stronger.

hřeb: zlatý hřeb večerahighlight of the evening

spočítat: spočítat to komu oplatitget even with sb, get sb back, get back at sb