Hlavní obsah

do [duː unstressedor də]

Slovesopt did, pp done

 1. (u)dělat, (u)činit, provéstWhat are you doing?Co (to) děláš?How did you do it?Jak jsi to udělal?What is he doing with it?Co s tím dělá?Look what you have done.Podívej, cos udělal.
 2. užívá se ve větě pro zdůrazněníAll he does is complain.Jenom si pořád stěžuje.
 3. sth with sth (u)dělat co s čím, použít co jak
 4. sth about sth (u)dělat něco s čím, řešit co problém ap.Something should be done about it.Něco by se s tím mělo udělat.
 5. způsobit, napáchat, nadělat coA few bombs can do a lot of damage.Pár bomb může způsobit hodně škody.
 6. dělat co, zabývat se čím, živit se čím o zaměstnáníWhat does your father do?Čím je tvůj otec?
 7. be doing (chystat se) dělat, mít v plánu brzyAre you doing anything tomorrow night?Děláš něco zítra večer?
 8. vést si, počínat si, prospívat jak dobře, špatně ap.How did you do?Jak se ti dařilo?, Jak ti to šlo?
 9. dařit se, vést se komu jak, mít se kdo jakHow are you doing?Jak se máš?How do you do?form. Těší mě., Dobrý den. při prvním setkání, hovor. Nazdar.
 10. jít, jet jakou rychlostíThey were doing some 100 miles an hour.Jeli takových 100 mil za hodinu.
 11. studovat, dělat co, věnovat se čemu o oboru ap.I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.
 12. hovor.brát co drogy
 13. sth will do co bude stačit, postačíWill ten dollars do?Bude stačit deset dolarů?Anything will do me.Mně bude stačit cokoliv.

Slovesopt did, pp done

 1. užívá se jako pomocné sloveso k tvoření záporu a otázek významových sloves v čase prostémI don't know.Já nevím.They don't want to work.Nechtějí pracovat.I didn't know she had a knife.Nevěděl jsem, že má nůž.It doesn't matter.Na tom nezáleží.Do you like it?Líbí se ti to?What did you say?Co jsi říkal?Does he know about it?Ví o tom?
 2. tvoří dovětky typu že ano?, že ne?, není-liž pravda? v čase prostémYou know her, don't you?Znáte ji, že ano?You don't have it, do you?Ty to nemáš, nebo snad ano?
 3. používá se v krátkých odpovědích místo významového slovesaDo you have a jumper? – No, I don't.Máš svetr? – Ne, nemám.Does he work here? – No, he doesn't.Pracuje tady? – Nepracuje.They say they don't have it but they do.Říkají, že to nemají, ale mají.
 4. don't tvoří zápor a záporný rozkazDon't touch me!Nedotýkej(te) se mě!
 5. užívá se pro zdůraznění v kladných větáchopravdu, skutečně, přece zdůrazněníWe do apologize.Velice se omlouváme.
 6. užívá se při srovnávání místo základního významového slovesaHe makes more money than I do.Vydělává víc peněz než já.I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.
 7. tvoří doplňující sdělení typu já také (ne)I like it. So do I.Líbí se mi to. Mně také.

Vyskytuje se v

abroad: go abroadjet do zahraničí

accession: accession to NATOvstup do NATO

admission: med. hospital admissionhospitalizace, přijetí do nemocnice

airwaves: say sth over/on the airwavesříci co ve vysílání/v rozhlase/v televizi/do éteru

argument: get into arguments with sbdostat se do sporu s kým

arm: take sb in one's armsvzít koho do náruče

arm: To arms!Do zbraně!

arm: call to armsvolání do zbraně

army: join the armyvstoupit do armády

arrears: get/fall into arrearsdostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbou

as: as far aspokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.

ass: ass-kicking(na)kopnutí do zadku, hovor. nakládačka, nářez výprask

auction: put up for auctiondát do dražby

available: be available for workmoci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopný

back: get back to normalvrátit se do normálu

back: be backbýt zpět, být zase v módě, vrátit se do módy

bag: bag boypracovník dávající u pokladny zákazníkům zboží do tašek

berth: playoff berthpostupové místo, zajištěný postup do play-off

best: best-before (date)spotřebujte do, minimální trvanlivost do na obalech ap.

blast: blast sth into the airvyhodit co do vzduchu

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

blossom: come into blossomrozkvést, jít do květu

blow: blow sth outrozprášit co výbuchem ap., vyhodit co do povětří

bring: bring sb to his/her kneessrazit koho do kolen

brink: be on the brink of deathbýt na pokraji smrti, hledět smrti do očí

brush: have a brush with sbpohádat se, rafnout se, vjet si do vlasů s kým

bulk: break bulkzačít s vykládkou z lodi, rozdělit náklad do menších částí

bumper: cot bumpersmantinely do (dětské) postýlky

busy: get busypustit se do práce, začít se činit, dát se do toho

camera: go on camerajít do záběru

cancel: good till cancelledplatný do odvolání/zrušení

cast: cast sb as sbobsadit koho do role koho

cast: cast osf as sthstavět se do role koho, vydávat se za koho odborníka ap.

cast: cast doubt on sthzpochybnit co, vyvolat pochybnosti ohledně čeho, vnést pochybnosti do čeho

cerebral: cerebral haemorrhagekrvácení do mozku

certain: to a certain extentdo jisté míry

certificate: Certificate of Incorporationpotvrzení o zápisu do obchodního rejstříku

clipboard: copy to clipboardvložit do schránky text

coma: sink/go into a comaupadnout do kómatu

commit: commit sb to custodyuvalit vazbu na koho, vzít koho do vazby

compulsory: compulsory retirementnucený odchod do důchodu

congestion: congestion chargepoplatek za vjezd do centra (města)

congressional: congressional electionsvolby do Kongresu

consignment: goods on consignmentkonsignační zboží, zboží do komise

contact: come into contact with sb/sthpřijít do styku, dostat se do kontaktu s kým/čím

content: to one's heart's contentpodle libosti, do sytosti

conversation: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru s kým

courtesy: courtesy clerkpracovník skládající u pokladny zákazníkům zboží do tašek

cover: car seat coversautopotahy, potahy do auta

cover: get under the coversvlézt (si) do postele, zalézt pod deku

culture: culture vulturefanda do kultury člověk okázale dychtící po kulturním vyžití

custodial: custodial parent= rodič, do jehož péče bylo dítě svěřeno

custodial: custodial care= péče o dítě svěřené soudem do výchovy jednomu z rodičů

custody: put/place sb in the custody of sbsvěřit/dát koho do výchovy/péče komu

dawn: from dawn to duskod rána do večera

daybreak: till daybreakdo (bílého) rána

debt: put sb in(to) debtzadlužit koho, dostat koho do dluhů

debt: go/get/run into debtzadlužit se, dostat se do dluhů

delivery: home deliveryroznáška/rozvážka do domu, dovoz/dodání (až) domů

delivery: allow 20 days for delivery(doba) doručení do 20 dní

dissolve: dissolve into laughterrozesmát se, dát se do smíchu

downtown: go downtownjet do města

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

dressed up: get dressed uphodit se do gala

drinking: drinking friendskamarádi do hospody

drum: drum one's fingers (on the table)bubnovat prsty (do stolu)

dump: sport. dump the pucknahodit puk (do pásma)

duty: go on/report for dutynastoupit/hlásit se do služby

early: take early retirementjít do předčasného důchodu

election: Euro-electionvolby do evropského parlamentu

election: local electionsvolby do místních zastupitelstev

embroiled: become embroiled in a conflictzaplést se/být vtažen do konfliktu

anxious: He was anxious to get back to work.Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.

aside: set sth asideodložit (si), odkládat si, nechávat si do rezervy, našetřit si, vymezit pro budoucí účel co

attend: We attend the same school.Chodíme do stejné školy.

back: She went back to bed.Vrátila se do postele.

back: He was shot in the back.Střelili ho do zad.

back off: Back off! I'll manage.Nepleť se (mi) do toho! Já to zvládnu.

barrel: I was looking down the barrel of a gun.Díval jsem se do hlavně pistole. mířil mi na hlavu

begin: Well begun is half done.S chutí do toho a půl je hotovo.

bin: throw sth in(to) the binhodit co do koše

bite: I bit into the sweet apple.Zakousl jsem se do sladkého jablka.

blank: Fill in the blanks.Vyplňte prázdná okénka., Doplňte do vynechaných míst. v textu

blow: He blew on his tea to cool it.Fouknul do čaje, aby ho zchladil.

blow: He received a blow to the face.Dostal ránu do obličeje.

blow up: They blew the bridge up.Vyhodili most do vzduchu.

board: board a planenastoupit do letadla

booby trap: His car has been booby-trapped.Do jeho auta někdo nastražil bombu.

butt in: Sorry to butt in on you ...Promiňte, že vám do toho skáču...

by: You should get it by Monday.Do pondělka bys to měl dostat.