Hlavní obsah

blow up

Vyskytuje se v

face: blow up in sb's faceobrátit se proti komu původci, mít zpětný účinek

blow-up: have a blow-uppohádat se, porafat se

povětří: vyletět do povětří vybouchnoutblow up

vyhodit: vyhodit co do vzduchu/povětříblow up sth

vyletět: vyletět do vzduchublow up, explode

vzduch: vyletět do vzduchuvybouchnout blow up, být vymrštěn go flying

vztek: výbuch vztekuburst of anger, blow-up