Hlavní obsah

blow up

Vyskytuje se v

face: blow up in sb's faceobrátit se proti komu původci, mít zpětný účinek

blow-up: have a blow-uppohádat se, porafat se

povětří: blow upvyletět do povětří vybouchnout

vyhodit: blow up sthvyhodit co do vzduchu/povětří

vyletět: blow up, explodevyletět do vzduchu

vzduch: vybouchnout blow up, být vymrštěn go flyingvyletět do vzduchu

vztek: burst of anger, blow-upvýbuch vzteku