Hlavní obsah

blow up

Vyskytuje se v

face: blow up in sb's faceobrátit se proti komu původci, mít zpětný účinek

blow-up: have a blow-uppohádat se, porafat se, chytnout se