Hlavní obsah

vyhodit

Dokonavé sloveso

  1. (do výše) co throw sth up(wards)/into the air(mrštit) fling sth up
  2. (zničit výbuchem)vyhodit co do vzduchu/povětříblow up sth
  3. (dát pryč) co throw away/out, discard sth(zbavit se) get rid, dispose of sthvyhodit co do popelnicethrow sth into the dustbin
  4. hovor.(odstranit) koho throw sb outhovor.(z organizace) expel sbhovor.(přimět odejít též) eject sbvyhodit koho (z práce)hovor. fire, sack sb, form. dismiss sbvyhodit koho od zkouškyfail sb
  5. (dostat ven) koho/co z čeho throw sb/sth out of sthhovor. chuck out sbhovor. vyhodit pojistkyblow a fuse
  6. expr.(promrhat) co za co waste, squander sth on sth, fritter away sth

Vyskytuje se v

pojistka: vyhodit pojistkyblow the fuse

povětří: vyhodit co do povětříblow sth up, blast sth into the air

sedlo: vyhodit koho ze sedlaunsaddle sb, throw sb from the saddle, i přen. unseat sb

vzduch: vyhodit co do vzduchu bomboublow sth up, blast sth into the air

dlažba: vyhodit na dlažbu kohosack, fire sb

kopýtko: vyhodit si z kopýtkahave one's fling, whoop it up, get one's rocks off, užít si ap. have a fling, vybouřit se v mládí sow one's (wild) oats

blast: blast sth into the airvyhodit co do vzduchu

blow: blow sth outrozprášit co výbuchem ap., vyhodit co do povětří

fuse: blow a fusevyhodit pojistky

blow up: They blew the bridge up.Vyhodili most do vzduchu.

fuse: The light fused.Světlo vyhodilo pojistky.