Hlavní obsah

throw [θrəʊ]

Slovesopt threw, pp thrown

  1. sth hodit, vrhnout co/čím
  2. sth mrštit, mrsknout čím částí tělathrow osf (up)on sbvrhnout se, skočit na koho na protivníka ap.
  3. sb uvrhnout, vsadit koho do vězení ap.
  4. sb shodit, vyhodit ze sedla koho kůň
  5. sb/sth into sth přivést, uvést koho/co v co do nepříjemné situace
  6. throw doubt on sb/sthvrhnout na koho/co stín pochybnosti
  7. osf into sth vrhnout se, dát se na co, do čeho
  8. hovor. throw a fit of sthzačít vyšilovat, dostat záchvat čeho, udělat scénu, začít zuřit
  9. throw (off) sb rozhodit, vyvést z míry, zaskočit koho
  10. throw a punchdát ránu, jednu ubalit pěstí

Vyskytuje se v

balance: be thrown off balance by sthbýt vyveden z rovnováhy čím

caution: throw caution to the windhodit opatrnost za hlavu

end: be thrown in at the deep endspadnout do toho rovnýma nohama začít dělat bez předchozí přípravy

fit: have/throw a fitšílet, vyvádět, zuřit

hand: throw up one's handssprásknout ruce, lomit rukama, rozhodit rukama v rozčílení, zoufalství ap.

scrapheap: be thrown on the scrapheapbýt vyhozen na dlažbu přijít o zaměstnání

spanner: throw a spanner in the worksudělat komu čáru přes rozpočet, překazit komu plány zkomplikovat či překazit průběh

throw back: throw sth backat sb připomenout, předhodit, omlátit o hlavu komu co nepříjemné z minulosti

throw back: be thrown backon sb/sth být odkázán, muset se spolehnout na koho/co

throw down: throw down a challengeto sb přen. hodit rukavici, předložit výzvu komu

throw in: throw sb/sth insth hodit co/koho kam

throw out: throw sb outof sth vyhodit, vyrazit, vykopnout koho odkud

throw together: be thrown togetherwith sb být sveden dohromady, setkat se s kým lidé díky okolnostem ap.

towel: throw in the towelhodit flintu do žita, vzdát to, hodit ručník do ringu

cover: throw back the coversodkrýt se, odhodit peřinu ze sebe

disarray: throw sth into disarrayzcela narušit, rozhodit, vykolejit co systém ap.

discus: discus throwhod diskem

doubt: throw sth into doubt, AmE call sth into doubtvyvolat pochyby ohledně čeho, zpochybnit co

gear: put/throw sth out of gearpřen. rozhodit, rozhasit, nabourat co systém ap.

javelin: javelin throwinghod oštěpem

off-balance: put/throw/knock sb off balancei přen. vyvést koho z rovnováhy, rozhodit koho

sickie: pull/throw/take/chuck a sickiehodit se marod, být marod nejít do práce

throw into: throw osf into workvrhnout se do práce

bin: throw sth in(to) the binhodit co do koše