Hlavní obsah

vrhnout

Vyskytuje se v

vrhnout se: vrhnout se komu kolem krkufling one's arms round sb's neck

cast: pohlédnout, podívat se, vrhnout pohled, hodit pohledem na koho/cokniž. cast one's eyes at sb/sth

fling: vrhnout se komu kolem krkufling one's arms round sb's neck

set: pustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervouset to sth

shadow: vrhnout stín na koho/co, zastínit kohocast a shadow upon sb/sth

shoot: podívat se, zadívat se, vrhnout pohled na kohoshoot a glance/look/glare at sb

throw: vrhnout se, skočit na koho na protivníka ap.throw osf (up)on sb

throw into: vrhnout se do prácethrow osf into work

vrhnout: Kostky jsou vrženy.The die is cast.