Hlavní obsah

vrhnout se

Dokonavé sloveso

  1. (skočit) kam throw/fling osf swh, jump(po hlavě) plunge, dive swhvrhnout se komu kolem krkufling one's arms round sb's neck
  2. (zaútočit) na koho/co (make a) pounce, swoop on sb/sth
  3. (pustit se) do čeho throw osf into sth, launch into sthvrhnout se do práceget down to work, start working

Vyskytuje se v

fling: fling one's arms round sb's neckvrhnout se komu kolem krku

set: set to sthpustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervou

throw: throw osf (up)on sbvrhnout se, skočit na koho na protivníka ap.

throw into: throw osf into workvrhnout se do práce