Hlavní obsah

vrhnout se

Dokonavé sloveso

  1. (skočit) kam throw/fling osf swh, jump(po hlavě) plunge, dive swhvrhnout se komu kolem krkufling one's arms round sb's neck
  2. (zaútočit) na koho/co (make a) pounce, swoop on sb/sth
  3. (pustit se) do čeho throw osf into sth, launch into sthvrhnout se do práceget down to work, start working