Hlavní obsah

vrhnout

Vyskytuje se v

vrhnout se: fling one's arms round sb's neckvrhnout se komu kolem krku

cast: kniž. cast one's eyes at sb/sthpohlédnout, podívat se, vrhnout pohled, hodit pohledem na koho/co

fling: fling one's arms round sb's neckvrhnout se komu kolem krku

set: set to sthpustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervou

shadow: cast a shadow upon sb/sthvrhnout stín na koho/co, zastínit koho

shoot: shoot a glance/look/glare at sbpodívat se, zadívat se, vrhnout pohled na koho

throw: throw osf (up)on sbvrhnout se, skočit na koho na protivníka ap.

throw into: throw osf into workvrhnout se do práce

vrhnout: The die is cast.Kostky jsou vrženy.