Hlavní obsah

throw [θrəʊ]

Slovesopt threw, pp thrown

  1. sth hodit, vrhnout co/čím
  2. sth mrštit, mrsknout čím částí tělathrow osf (up)on sbvrhnout se, skočit na koho na protivníka ap.
  3. sb uvrhnout, vsadit koho do vězení ap.
  4. sb shodit, vyhodit ze sedla koho kůň
  5. sb/sth into sth přivést, uvést koho/co v co do nepříjemné situace
  6. throw doubt on sb/sthvrhnout na koho/co stín pochybnosti
  7. osf into sth vrhnout se, dát se na co, do čeho
  8. hovor. throw a fit of sthzačít vyšilovat, dostat záchvat čeho, udělat scénu, začít zuřit
  9. throw (off) sb rozhodit, vyvést z míry, zaskočit koho
  10. throw a punchdát ránu, jednu ubalit pěstí

Vyskytuje se v

balance: be thrown off balance by sthbýt vyveden z rovnováhy čím

caution: throw caution to the windhodit opatrnost za hlavu

end: be thrown in at the deep endspadnout do toho rovnýma nohama začít dělat bez předchozí přípravy

fit: have/throw a fitšílet, vyvádět, zuřit

hand: throw up one's handssprásknout ruce, lomit rukama, rozhodit rukama v rozčílení, zoufalství ap.

scrapheap: be thrown on the scrapheapbýt vyhozen na dlažbu přijít o zaměstnání

spanner: throw a spanner in the worksudělat komu čáru přes rozpočet, překazit komu plány zkomplikovat či překazit průběh

throw back: throw sth backat sb připomenout, předhodit, omlátit o hlavu komu co nepříjemné z minulosti

throw back: be thrown backon sb/sth být odkázán, muset se spolehnout na koho/co

throw down: throw down a challengeto sb přen. hodit rukavici, předložit výzvu komu

throw in: throw sb/sth insth hodit co/koho kam

throw out: throw sb outof sth vyhodit, vyrazit, vykopnout koho odkud

throw together: be thrown togetherwith sb být sveden dohromady, setkat se s kým lidé díky okolnostem ap.

towel: throw in the towelhodit flintu do žita, vzdát to, hodit ručník do ringu

cover: throw back the coversodkrýt se, odhodit peřinu ze sebe

disarray: throw sth into disarrayzcela narušit, rozhodit, vykolejit co systém ap.

discus: discus throwhod diskem

doubt: throw sth into doubt, AmE call sth into doubtvyvolat pochyby ohledně čeho, zpochybnit co

gear: put/throw sth out of gearpřen. rozhodit, rozhasit, nabourat co systém ap.

javelin: javelin throwinghod oštěpem

off-balance: put/throw/knock sb off balancei přen. vyvést koho z rovnováhy, rozhodit koho

sickie: pull/throw/take/chuck a sickiehodit se marod, být marod nejít do práce

throw into: throw osf into workvrhnout se do práce

bin: throw sth in(to) the binhodit co do koše

hod: hod oštěpem/diskem/kladivemjavelin/discus/hammer throw

kladivo: sport. hod kladivem disciplínahammer (throw)

oštěp: sport. hod oštěpemthe javelin, javelin throwing

party: (us)pořádat partythrow a party

plácnout sebou: plácnout sebou (na zem)fall over/down/flat, zalehnout throw osf flat, hit the deck

sedlo: vyhodit koho ze sedlaunsaddle sb, throw sb from the saddle, i přen. unseat sb

sprásknout: sprásknout ruce zoufale ap.throw one's hands up

večírek: pořádat večírekgive/throw a party

výhybka: žel. přehodit výhybkuswitch the points, throw the switch

vyvést: vyvést koho z rovnováhyzneklidnit disconcert, unsettle, upset sb, silně překvapit BrE wrong-foot sb, fyzicky throw sb out of balance

házet: Házeli na policisty kameny.They were throwing stones at the police.

pořádat: pořádat večírekthrow a party

skočit: Skočila mu kolem krku.She threw her arms around his neck.

uspořádat: Uspořádal večírek.He gave/threw a party.

vyhodit: vyhodit co do popelnicethrow sth into the dustbin

čára: udělat komu čáru přes rozpočetthwart sb's plans, put/throw the BrE spanner/AmE monkey wrench in the works

dohodit: co by kamenem dohodilwithin a stone's throw, (with)in spitting distance

flinta: hovor. hodit flintu do žitathrow in the towel

humno: přen. být (hned) za humnynedaleko be (just) round the corner, be (right) on one's doorstep, co by kamenem dohodil be a stone's throw away

kámen: být co by kamenem dohodil odkudbe (only) a stone's throw (away) from sth, be within striking distance of sth

nechat: nechat ve štychu koholet sb down, leave sb in the lurch, i přes závazky throw over, leave sb high and dry, AmE hovor. leave sb twist in the wind

rovnováha: vyvést koho z rovnováhythrow sb off balance, disconcert sb

rozpočet: udělat komu čáru přes rozpočetthwart sb's plans, spike sb's guns, throw a spanner in the works, cook sb's goose

rukavice: přen. hodit rukavici komuthrow down the gauntlet to sb

šavle: hodit šavlithrow up, puke

vanička: vylít s vaničkou i dítěthrow the baby out with the bath water

vyletět: málem vyletět z kůže rozčílenímhovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roof

zamést: Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.People who live in glass houses should not throw stones.

žito: hodit flintu do žitathrow in the towel, vzdát se naděje give up hope