Hlavní obsah

throw [θrəʊ]

Slovesopt threw, pp thrown

  1. sth hodit, vrhnout co/čím
  2. sth mrštit, mrsknout čím částí tělathrow osf (up)on sbvrhnout se, skočit na koho na protivníka ap.
  3. sb uvrhnout, vsadit koho do vězení ap.
  4. sb shodit, vyhodit ze sedla koho kůň
  5. sb/sth into sth přivést, uvést koho/co v co do nepříjemné situace
  6. throw doubt on sb/sthvrhnout na koho/co stín pochybnosti
  7. osf into sth vrhnout se, dát se na co, do čeho
  8. hovor. throw a fit of sthzačít vyšilovat, dostat záchvat čeho, udělat scénu, začít zuřit
  9. throw (off) sb rozhodit, vyvést z míry, zaskočit koho
  10. throw a punchdát ránu, jednu ubalit pěstí

Vyskytuje se v

caution: throw caution to the windhodit opatrnost za hlavu

end: be thrown in at the deep endspadnout do toho rovnýma nohama začít dělat bez předchozí přípravy

fit: have/throw a fitšílet, vyvádět, zuřit

hand: throw up one's handssprásknout ruce, lomit rukama, rozhodit rukama v rozčílení, zoufalství ap.

scrapheap: be thrown on the scrapheapbýt vyhozen na dlažbu přijít o zaměstnání

spanner: throw a spanner in the worksudělat komu čáru přes rozpočet, překazit komu plány zkomplikovat či překazit průběh

throw: throw (off)sb rozhodit, vyvést z míry, zaskočit koho

throw back: throw sth backat sb připomenout, předhodit, omlátit o hlavu komu co nepříjemné z minulosti

throw down: throw down a challengeto sb přen. hodit rukavici, předložit výzvu komu

throw in: throw sb/sth insth hodit co/koho kam

throw out: throw sb outof sth vyhodit, vyrazit, vykopnout koho odkud

throw together: be thrown togetherwith sb být sveden dohromady, setkat se s kým lidé díky okolnostem ap.

towel: throw in the towelhodit flintu do žita, vzdát to, hodit ručník do ringu

disarray: throw sth into disarrayzcela narušit, rozhodit, vykolejit co systém ap., způsobit chaos v čem

discus: discus throwhod diskem

javelin: javelin throwinghod oštěpem

off-balance: put/throw/knock sb off balancei přen. vyvést koho z rovnováhy, rozhodit koho

sickie: pull/throw/take/chuck a sickiehodit se marod, být marod nejít do práce

throw into: throw osf into workvrhnout se do práce

bin: throw sth in(to) the binhodit co do koše

hod: javelin/discus/hammer throwhod oštěpem/diskem/kladivem

kladivo: hammer (throw)sport. hod kladivem disciplína

koleno: drop down to one's knees, throw osf on one's knees, před autoritou genuflect to sbpadnout na kolena

oštěp: the javelin, javelin throwingsport. hod oštěpem

party: throw a party(us)pořádat party

plácnout sebou: fall over/down/flat, zalehnout throw osf flat, hit the deckplácnout sebou (na zem)

sedlo: unsaddle sb, throw sb from the saddle, i přen. unseat sbvyhodit koho ze sedla

sprásknout: throw one's hands upsprásknout ruce zoufale ap.

večírek: give/throw a partypořádat večírek

výhybka: switch the points, throw the switchžel. přehodit výhybku

vyvést: zneklidnit disconcert, unsettle, upset sb, silně překvapit BrE wrong-foot sb, fyzicky throw sb out of balancevyvést koho z rovnováhy

vzhůru: Hands up!, hovor. Throw up your hands!Ruce vzhůru!

pořádat: throw a partypořádat večírek

skočit: She threw her arms around his neck.Skočila mu kolem krku.

uspořádat: He gave/threw a party.Uspořádal večírek.

vyhodit: throw sth into the dustbinvyhodit co do popelnice

čára: thwart sb's plans, put/throw the BrE spanner/AmE monkey wrench in the worksudělat komu čáru přes rozpočet

dohodit: within a stone's throw, (with)in spitting distanceco by kamenem dohodil

flinta: throw in the towelhovor. hodit flintu do žita

humno: nedaleko be (just) round the corner, be (right) on one's doorstep, co by kamenem dohodil be a stone's throw awaypřen. být (hned) za humny

kámen: be (only) a stone's throw (away) from sth, be within striking distance of sthbýt co by kamenem dohodil odkud

kydat: dish the dirt on sb, throw mud at sb, vyjadřovat opovržení heap scorn on sbkydat špínu/hnůj na koho hovor.

nechat: let sb down, leave sb in the lurch, i přes závazky throw over, leave sb high and dry, AmE hovor. leave sb twist in the windnechat ve štychu koho

rovnováha: throw sb off balance, disconcert sbvyvést koho z rovnováhy

rozpočet: thwart sb's plans, spike sb's guns, throw a spanner in the works, cook sb's gooseudělat komu čáru přes rozpočet

rukavice: throw down the gauntlet to sbpřen. hodit rukavici komu

šavle: throw up, puke, toss one's cookieshodit šavli

vanička: throw the baby out with the bath watervylít s vaničkou i dítě

vyletět: hovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roof, BrE do one's nutmálem vyletět z kůže rozčílením

zamést: People who live in glass houses should not throw stones.Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.

žito: throw in the towel, vzdát se naděje give up hopehodit flintu do žita

balance: be thrown off balance by sthbýt vyveden z rovnováhy čím