Hlavní obsah

fit [fɪt]

Slovesopt&pp fitted/AmEfit

  1. pasovat, sedět, být akorát kalhoty ap.This lid doesn't fit.Tohle víčko nepasuje.one size fits alluniverzální velikost u oděvu
  2. be fitted for sth zkoušet si co u krejčího
  3. swh vejít se, pasovatobl., hovor. vlézt se kamIt won't fit into my pocket.Nevejde se mi to do kapsy.
  4. sth swh strčit, umístit, usadit co kamHe fitted the bulb in the socket.Usadil žárovku do objímky.
  5. sth swh upevnit, připevnit, přidělat co kam
  6. sth/into sth jít dohromady slučovat se s čím, zapadat do čeho
  7. sb/sth odpovídat komu/čemu, být adekvátní pro koho/co

Přídavné jméno-tter, -ttest

  1. fit for/to do sth vhodný pro/na co, způsobilý k čemuThese shoes aren't fit for hiking.Tyhle boty nejsou vhodné pro turistiku.It's not fit to eat/drink.To se nedá jíst/pít.be fit to eat/to be eatendát se jíst, být vhodný k jídlube fit for consumptionbýt vhodný ke konzumaci jídlodressed fit to killvyparáděný, (parádně) oháknutý, celý nastrojenýfit for a kingnaprosto skvělý, přen. královský kvalitou ap.
  2. to do sth schopný, způsobilý, kvalifikovaný dělat coThe king is no longer fit to rule.Král už není způsobilý vládnout.survival of the fittestpřežití nejschopnějšíhobe fit to do sthbýt schopný udělat co

Přídavné jméno-tter, -ttest

Podstatné jméno

  • of sth záchvat čeho nemoci, smíchu ap.He did it in a fit of anger.Udělal to v návalu vzteku.epileptic fitepileptický záchvatfit of laughter/coughingzáchvat smíchu/kašle

Vyskytuje se v

kabina: převlékací kabina v obchoděfitting room

kondice: být v kondicibe in good shape, be fit

kuchyňský: kuchyňská linkakitchen units, fitted kitchen

popis: odpovídat popisufit/answer the description

udržovat se: udržovat se ve forměkeep fit

univerzální: text. univerzální velikost u oděvuone size fits all

uznat: uznat za vhodnésee/think fit

válet se: válet se smíchybe in fits (of laughter), roar with laughter, be convulsed with laughter, diváci hovor. be rolling in the aisles

vhodný: vhodný pro/na cofit for sth, suited to/for sth

záchvat: dostat záchvat čehosuffer/have a fit of sth

zdatný: tělesně zdatnýable-bodied, physically fit

akorát: Kalhoty jsou mi akorát.The pants fit me.

být: být s tobe able, be in a fit state to do sth

nával: Udělal to v návalu vzteku.He did it in a fit of anger.

nějaký: Sotva se zařadí do nějaké skupiny.They will hardly fit in any group.

přiléhavý: přiléhavý název, přiléhavé jménoapt/fitting name

svíjet se: svíjet se smíchybe in fits/stitches, split one's sides laughing

ulitý: padnout jako ulitýbe a perfect fit, fit like a glove

vejít se: Vejde se to do kapsy.It fits into a pocket.

buk: zdravý jako bukfit as a fiddle, as sound as a bell

ryba: zdravý jako rybaas fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)

řepa: zdravý jako řípaas fit as a fiddle, as sound as a bell, in the pink (of health)

vyletět: málem vyletět z kůže rozčílenímhovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roof

zdravý: zdravý jako bukas fit as a fiddle, as sound as a bell

consumption: vhodný ke konzumaci určitá potravinafit for (human) consumption

coughing: záchvat kašlefit of coughing

epileptic: epileptický záchvatepileptic fit/seizure

fit: univerzální velikost u oděvuone size fits all

fit: dostat se do kondiceget fit

fitted: kuchyňská linka, kuchyň s vestavěnou linkoufitted kitchen

fitter: plynař instalatérgas-fitter

fitting: potrubní spojky, fitink, instalace potrubípipe fitting

gas: instalatér plynového potrubí, plynařgas-fitter

interference: tuhé/nehybné uložení, tuhé/pevné spojení natěsnotech. interference fit

kitchen: kuchyňská linka, kuchyň s vestavěnou linkoufitted kitchen

pipe: instalatér, potrubářpipe fitter

rage: udělat co v záchvatu zuřivostido sth in a fit of rage

scrapheap: být zralý do šrotu, být na vyhození přístroj ap.be fit for the scrapheap

send: šíleně rozesmát kohosend sb into fits of laughter

throw: začít vyšilovat, dostat záchvat čeho, udělat scénu, začít zuřithovor. throw a fit of sth

unfit: be unfitnebýt fit/ve formě

get: Nechal jsem si upevnit bezpečnostní pásy.I got safety belts fitted.

fiddle: zdravý jako rybičkafit as a fiddle

fit in: najít si čas na koho/co, vměstnat koho/co do svého časového programufit sb/sth in

fit out: with sth vybavit čím dům, byt, vystrojit, vyzbrojit koho čím pro speciální účel ap.fit sth out/up

glove: padnout jako ulitýfit like a glove

state: nebýt schopen čeho, nebýt s to (dělat) conot to be in a fit state to do sth

survival: přežití nejsilnějšího, biol. přirozený výběrthe survival of the fittest

bill: vyhovovat požadavkůmfit the bill