Hlavní obsah

bill [bɪl]

Podstatné jméno

  1. účet, faktura, účtenkaphone billúčet za telefonekon. due billsplatná směnka, splatný účetbill of exchangesměnka (cizí)ekon. bill of deliverydodací listekon. bill of ladingkonosament, náložný/nákladní listekon., práv. bill of debtdlužní úpisstav. bill of quantitiesstavební rozpočet, (podrobný) rozpis stavebního materiálu
  2. the bill BrEúčet v restauraciBrE The bill please.Platím., Zaplatím. v restauraci ap.AmE= check
  3. AmEbankovka
  4. (draft) bill návrh zákona
  5. program koncertu, představení ap.

Podstatné jméno

Sloveso

  • přen. bill and coocukrovat (se), vrkat, mazlit se, muchlat se milenci

Vyskytuje se v

auk: razor-billed aukalka malá

bill: přen. bill and coocukrovat (se), vrkat, mazlit se, muchlat se milenci

billing: ekon. billing cyclezúčtovací období, fakturační cyklus

blank: ekon. blank billbianko směnka

freight: freight billnákladní list

hundred: hundred dollar billstodolarová bankovka, stodolarovka

omnibus: omnibus billsouhrnný návrh zákona

settle: settle the billzaplatit účet v restauraci ap.

telephone: telephone billúčet za telefon,telefonní účet

top: div. top of the billtahák představení

treasury: ekon. Treasury billstátní pokladniční poukázka

bankovka: five pound note/five dollar billpětilibrová/pětidolarová bankovka

fakturační: billing/invoice datafakturační údaje

jídelní: (the) menu, carte (du jour), zast. bill of farejídelní lístek

kupní: contract of sale, purchase/sale contract, doklad o převodu vlastnictví práv. bill of salekupní smlouva

listina: Charter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of RightsListina základních lidských práv a svobod

návrh: billnávrh zákona

předloha: (draft) billpředloha zákona

směnka: sight/blank billvista/bianko směnka

vládní: government billvládní návrh zákona

zákon: billnávrh zákona

parlament: The bill has been passed by the parliament.Návrh prošel/byl schválen parlamentem.

platit: The BrE bill/AmE check please.Platím! na číšníka

účet: phone billúčet za telefon

zaplatit: (Can I have) the bill/AmE check please?Zaplatím! v restauraci

zobák: hooked beak/billzahnutý zobák