Hlavní obsah

billing [ˈbɪlɪŋ]

Odvozená slova

bill

Vyskytuje se v

auk: razor-billed aukalka malá

bill: přen. bill and coocukrovat (se), vrkat, mazlit se, muchlat se milenci

billing: ekon. billing cyclezúčtovací období, fakturační cyklus

blank: ekon. blank billbianko směnka

freight: freight billnákladní list

hundred: hundred dollar billstodolarová bankovka, stodolarovka

omnibus: omnibus billsouhrnný návrh zákona

settle: settle the billzaplatit účet v restauraci ap.

telephone: telephone billúčet za telefon,telefonní účet

top: div. top of the billtahák představení

treasury: ekon. Treasury billstátní pokladniční poukázka

bankovka: five pound note/five dollar billpětilibrová/pětidolarová bankovka

fakturační: billing/invoice datafakturační údaje

jídelní: (the) menu, carte (du jour), zast. bill of farejídelní lístek

kupní: contract of sale, purchase/sale contract, doklad o převodu vlastnictví práv. bill of salekupní smlouva

listina: Charter of Fundamental Rights and Freedoms, prohlášení Declaration of Human Rights, v USA Bill of RightsListina základních lidských práv a svobod

návrh: billnávrh zákona

předloha: (draft) billpředloha zákona

směnka: sight/blank billvista/bianko směnka

vládní: government billvládní návrh zákona

zákon: billnávrh zákona

parlament: The bill has been passed by the parliament.Návrh prošel/byl schválen parlamentem.

platit: The BrE bill/AmE check please.Platím! na číšníka

účet: phone billúčet za telefon

zaplatit: (Can I have) the bill/AmE check please?Zaplatím! v restauraci

zobák: hooked beak/billzahnutý zobák