Hlavní obsah

hundred [ˈhʌndrəd]

Číslovka

  • sto(vka)po číslovce netvoří mn. číslotwo hundred and twentydvě stě dvacethist. Hundred Year's Warstoletá válkahundred dollar billstodolarová bankovka, stodolarovka

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

and: three hundred and fiftytři sta padesát

padesát: hundred and fiftysto padesát

stoletý: the Hundred Years' Warhist. stoletá válka

stoprocentně: be a hundred per cent surebýt si stoprocentně jistý

dolar: one hundred US dollars100 amerických dolarů

drobné: Have you got change for a hundred?Máte drobné za stovku?

chybět: We still fall short of hundred pounds.Ještě nám něco chybí do sta liber.

o: book of one hundred pageskniha o sto stranách

prohrát: He lost two hundred crowns.Prohrál dvě stě korun.

sázet: I bet a hundred.Sázím stovku.

sto: two hundreddvě stě

stovka: hundreds of peoplestovky lidí

za: He bought it for a hundred.Koupil to za stovku.

hundred: hist. Hundred Year's Warstoletá válka