Hlavní obsah

chybět

Nedokonavé sloveso

  1. (nebýt přítomen) be absentKdo chybí?Who is absent?
  2. (na svém místě) be missingNěco tady chybí.Something is missing here.
  3. (nedostávat se) be lacking in sth, co komu be short of sth, lack sthJeště nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.Chybí tomu něco?Is anything wrong with it?Moc nechybělo! skoro se to staloThat was close!Moc nechybělo a přišel o to.He was close to losing it.
  4. (postrádat) kdo/co komu miss sb/sthv angličtině je u miss oproti češtině obrácený podmět a předmětChybíš mi.I miss you.

Vyskytuje se v

absent: chybět ve školebe absent from school

miss: Chyběl(a) jsi mi.I missed you.

missing: Něco tady chybí.Something is missing here.

short: Ještě jim něco chybí do deseti liber.They still fall short of ten pounds.

chybět: Kdo chybí?Who is absent?