Hlavní obsah

miss

Vyskytuje se v

cíl: minout cílmiss the target

spoj: chytit/zmeškat spojcatch/miss a connection

stihnout: nestihnout co vlak ap.miss sth

stýskat se: komu se stýská po kom/čemsb misses sb/sth

trefit: netrefit comiss sth

uniknout: komu uniklo co nezískalsb lost, missed, failed to obtain sth

: Pospěš, ať to nepropásneš.Hurry up so that you don't miss it.

doplnit: Doplňte chybějící slova.Fill in the missing words.

chybět: Něco tady chybí.Something is missing here.

chybět: Chybíš mi.I miss you.

mimo: Střelil mimo.He missed.

minout: Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.Go straight ahead. You can't miss it.

nechat: Nenechte si to ujít.Don't miss it.

nezvěstný: nezvěstná osobamissing person

pohřešovat: Pohřešují se dvě děti.Two children are/go missing.

postrádat: Budeme tě postrádat.We will miss you.

promarnit: promarnit příležitostwaste/propást miss an opportunity

propást: propást příležitostmiss an opportunity

přehlédnout: Nemůžeš to přehlédnout.You can't miss it.

scházet: komu schází kdo/cosb is missing sb/sth, nemá, neobsahuje sb lacks sth, is lacking in sth

scházet: Něco tady schází.Something is missing here.

scházet: Scházíš mi.I miss you.

scházet: Schází dva žáci.Two pupils are missing.

smůla: Měl smůlu, že to zmeškal.He was unlucky to miss it.

smutno: Je mi po tobě smutno.I miss you.

strefit se: nestrefit semiss

stýskat se: Stýská se mi po tobě.I miss you.

těsně: Bylo to těsně vedle. minul ap.It was a near miss.

trefit se: trefit/netrefit se do terčehit/miss the target

ujet: Ujel mi autobus.I missed my bus.

ujít: Nic mu neujde.He doesn't miss anything.

ujít: Nenechte si to ujít!Don't miss it!

uletět: Uletělo mu letadlo.He missed his plane.

uniknout: Nějak mi unikla pointa.I somehow missed the point.

uniknout: Uniklo mi něco?Have I missed anything?

vedle: Vedle! netrefil jsiYou missed!, Miss!

všimnout si: Nevšiml jsem si toho.I didn't notice it., I missed it.

zaváhat: To jsi vážně zaváhal. o hodně jsi přišelYou missed a lot!

funus: přijít s křížkem po funusemiss the bus, lock the stable door after the horse has bolted

ujet: komu ujel vlak propásl příležitostsb missed the boat

vlak: přen. komu ujel vlak promeškal příležitostsb missed the boat

bus: catch/miss the busstihnout/zmeškat autobus

hit and miss: hit-and-miss affairvěc náhody

link: missing linkchybějící článek v evoluci ap.

missing: go missingztratit se, být pohřešován dítě ap.

opportunity: miss/use the opportunitypropást/využít příležitost

period: missed periodvynechání menstruace

person: missing personpohřešovaná osoba

missing: Something is missing here.Něco tady chybí.

near miss: It was a near miss.Bylo to těsně vedle.

what: What if I miss the train?Co když zmeškám vlak?

point: miss the pointnepochopit to informaci ap.

beat: without missing a beatbez (nejmenšího) zaváhání pokračovat ap.

beat: never miss a beatnenechat si nic ujít, být stále v obraze a využít toho

boat: miss the boatnechat si ujet vlak, prošvihnout jedinou příležitost

missing: be missingchybět, být postrádán

missing: missing in actionnezvěstný, pohřešovaný v boji

right: Mr/Miss Rightten pravý/ta pravá vhodný partner