Hlavní obsah

miss

Vyskytuje se v

cíl: minout cílmiss the target

spoj: chytit/zmeškat spojcatch/miss a connection

stihnout: nestihnout co vlak ap.miss sth

stýskat se: komu se stýská po kom/čemsb misses sb/sth

trefit: netrefit comiss sth

uniknout: komu uniklo co nezískalsb lost, missed, failed to obtain sth

: Pospěš, ať to nepropásneš.Hurry up so that you don't miss it.

doplnit: Doplňte chybějící slova.Fill in the missing words.

chybět: Něco tady chybí.Something is missing here.

mimo: Střelil mimo.He missed.

minout: Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.Go straight ahead. You can't miss it.

nechat: Nenechte si to ujít.Don't miss it.

nezvěstný: nezvěstná osobamissing person

pohřešovat: Pohřešují se dvě děti.Two children are/go missing.

postrádat: Budeme tě postrádat.We will miss you.

promarnit: promarnit příležitostwaste/propást miss an opportunity

propást: propást příležitostmiss an opportunity

přehlédnout: Nemůžeš to přehlédnout.You can't miss it.

scházet: komu schází kdo/cosb is missing sb/sth, nemá, neobsahuje sb lacks sth, is lacking in sth

smůla: Měl smůlu, že to zmeškal.He was unlucky to miss it.

smutno: Je mi po tobě smutno.I miss you.

strefit se: nestrefit semiss

těsně: Bylo to těsně vedle. minul ap.It was a near miss.

trefit se: trefit/netrefit se do terčehit/miss the target

ujet: Ujel mi autobus.I missed my bus.

ujít: Nic mu neujde.He doesn't miss anything.

uletět: Uletělo mu letadlo.He missed his plane.

vedle: Vedle! netrefil jsiYou missed!, Miss!

všimnout si: Nevšiml jsem si toho.I didn't notice it., I missed it.

zaváhat: To jsi vážně zaváhal. o hodně jsi přišelYou missed a lot!

funus: přijít s křížkem po funusemiss the bus, lock the stable door after the horse has bolted

vlak: přen. komu ujel vlak promeškal příležitostsb missed the boat

bus: stihnout/zmeškat autobuscatch/miss the bus

hit and miss: věc náhodyhit-and-miss affair

link: chybějící článek v evoluci ap.missing link

miss: školačkaschool-miss

missing: ztratit se, být pohřešován dítě ap.go missing

opportunity: propást/využít příležitostmiss/use the opportunity

period: vynechání menstruacemissed period

person: pohřešovaná osobamissing person

near miss: Bylo to těsně vedle., To bylo jen tak tak.It was a near miss.

what: Co když zmeškám vlak?What if I miss the train?

point: nepochopit to informaci ap.miss the point

boat: nechat si ujet vlak, prošvihnout jedinou příležitostmiss the boat

right: ten pravý/ta pravá vhodný partnerMr/Miss Right

beat: bez (nejmenšího) zaváhání pokračovat ap.without missing a beat