Hlavní obsah

scházet

Nedokonavé sloveso

  1. (chybět) be missing, miss, čemu co(nemít, neobsahovat) lack sth, be lacking in sth(do dané částky ap.) fall/be short of sthkomu schází kdo/cosb is missing sb/sth, (nemá, neobsahuje) sb lacks sth, is lacking in sthNěco tady schází.Something is missing here.Scházíš mi.I miss you.Schází dva žáci.Two pupils are missing.Nic mi neschází.I have all I need.viz též sejít
  2. (sestupovat) go down, descend
  3. (chřadnout) wither, fade(nemocí ap.) waste away(ztrácet sílu ap.) go to seed

Vyskytuje se v

ruin: go to (rack and) ruinchátrat, scházet, rozpadat se, spět k záhubě, podléhat zkáze