Hlavní obsah

vycházet

Nedokonavé sloveso

  1. (dostávat se ven) come out of sth, leave from sthNevychází z domu.She doesn't leave the house.viz též vyjít
  2. (o slunci ap.) be rising
  3. (dobře probíhat) go wellhovor. go right(dobře dopadat) turn out wellVšechno mi vychází.Everything is going my way.Nic mi nevychází. jak bych chtělNothing is going right for me.
  4. (být zadobře) s kým get on with sbvycházet s kým dobřeget on/along well with sb
  5. (ze zdroje ap.) z čeho proceed from sth(vzít za základ) base sth on sthvycházet z mylné představy, želabour under the misapprehension thatvycházet s příjmemmake both ends meet

Vyskytuje se v

spolu: vycházet spolu (dobře)get on well together

předpoklad: vycházet z předpokladu žework on the assumption that

follow: vycházet z čeho, navazovat na co předchozí vývoj ap.follow on from sth

pattern: vycházet z čeho, být založen na čem podobném vzoru, systému ap.be patterned on sth

presumption: vycházet z předpokladu, že ...work on the presumption that ...

rapport: rozumět si, dobře vycházet s kýmhave a (good) rapport with sb

relationship: dobře vycházet, mít dobré vztahy s kýmhave a good relationship with sb

assumption: Vycházel jsem z předpokladu, že ...I worked on the assumption that ...

way: Všechno mi vychází., Všechno se mi daří.Everything is going my way.

vycházet: vycházet s kým dobřeget on/along well with sb