Hlavní obsah

vycházet

Nedokonavé sloveso

  1. (dostávat se ven) come out of sth, leave from sthNevychází z domu.She doesn't leave the house.viz též vyjít
  2. (o slunci ap.) be rising
  3. (dobře probíhat) go wellhovor. go right(dobře dopadat) turn out wellVšechno mi vychází.Everything is going my way.Nic mi nevychází. jak bych chtělNothing is going right for me.
  4. (být zadobře) s kým get on with sbvycházet s kým dobřeget on/along well with sb
  5. (ze zdroje ap.) z čeho proceed from sth(vzít za základ) base sth on sthvycházet z mylné představy, želabour under the misapprehension thatvycházet s příjmemmake both ends meet

Vyskytuje se v

spolu: vycházet spolu (dobře)get on well together

předpoklad: vycházet z předpokladu žework on the assumption that

spolu: Nevychází spolu (dobře).They don't get along.

follow: follow on from sthvycházet z čeho, navazovat na co předchozí vývoj ap.

pattern: be patterned on sthvycházet z čeho, být založen na čem podobném vzoru, systému ap.

presumption: work on the presumption that ...vycházet z předpokladu, že ...

rapport: have a (good) rapport with sbrozumět si, dobře vycházet s kým

relationship: have a good relationship with sbdobře vycházet, mít dobré vztahy s kým

assumption: I worked on the assumption that ...Vycházel jsem z předpokladu, že ...

way: Everything is going my way.Všechno mi vychází., Všechno se mi daří.