Hlavní obsah

předpoklad

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (podmínka) pro co (pre)condition, prerequisite for sth(požadavek pro přijetí) requirementvytvářet předpoklady pro cocreate conditions for sthza předpokladu, že ...provided/on the understanding/(pod podmínkou) on condition that ...
  2. (výchozí názor) assumption, supposition(odhad) projectionvycházet z předpokladu žework on the assumption that

Vyskytuje se v

nutný: prerequisite for sthnutný předpoklad pro co

presumption: work on the presumption that ...vycházet z předpokladu, že ...

suppose: supposing ...a pokud ..., za předpokladu, že ...

surprisingly: not surprisinglypodle očekávání, podle předpokladu, jak lze předpokládat, jak se dalo očekávat

assumption: I worked on the assumption that ...Vycházel jsem z předpokladu, že ...

erroneous: erroneous assumptionchybný předpoklad

předpoklad: provided/on the understanding/pod podmínkou on condition that ...za předpokladu, že ...